Razpisi

Javni razpis za spodbujanje trženjskih aktivnosti receptivnih organizatorjev potovanj in turističnih agentov na tujih trgih

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 54, Datum: 9. 4. 2021, Stran: 861

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je spodbuditi ponoven zagon in okrepitev internacionalizacije slovenske turistične ponudbe preko receptivnih organizatorjev potovanj in turističnih agentov, s poudarkom na promociji in trženju Slovenije kot zelene, trajnostno usmerjene in varne destinacije.

Cilji razpisa: Ključni programski cilji STO v letih 2020 in 2021 so:

 1. Povečanje prepoznavnosti in imidža Slovenije kot trajnostne turistične destinacije pod znamko I feel Slovenia in krepitev zaupanja v znamko z implementacijo odgovornih potovalnih standardov v turizmu.
 2. Trajnostna rast s krepitvijo prihodov in prenočitev skozi vse leto (365 dni slovenskega turizma), s poudarkom na desezonalizaciji.
 3. Geografska razpršitev tokov po vsej Sloveniji (tudi s podporo udejanjanja koncepta štirih makro destinacij).
 4. Krepitev ponudbe produktov z višjo dodano vrednostjo in povečanje potrošnje turistov.
 5. Osredotočanje na zahtevnega obiskovalca, ki išče kakovostna, raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi.

Skladno s ključnimi cilji STO so primarni cilji javnega razpisa strateško usmerjena izvedba promocijskih in trženjskih aktivnosti, s poudarkom na širitvi nastopa na prednostnih tujih trgih in pridobivanja novih turističnih gostov ter rast prihodkov iz naslova turističnih potovanj za turistično sezono 2021/2022.

Cilji javnega razpisa so tudi:

 • okrepiti poslovanje in ponoven zagon trženjskih aktivnosti receptivnih (t. i. incoming) organizatorjev potovanj in turističnih agentov zaradi posledic epidemije Covid-19,
 • spodbuditi dejavnost receptivnih organizatorjev potovanj in turističnih agentov na tujih trgih, z dodatno promocijo in trženjskimi aktivnostmi na tujih trgih za vzpostavitev novih poslovnih povezav ter prilagoditev stikov s poslovnimi partnerji v tujini čim bližje ravni pred nastopom epidemije Covid-19 v letu 2020,
 • spodbuditi povpraševanje po butičnih in zelenih, trajnostnih doživetjih in okrepiti konkurenčen položaj Slovenije kot turistične destinacije na tujih trgih,
 • nagovarjanje gostov višjega dohodkovnega segmenta z vključitvijo personaliziranih doživetij,
 • pospeševanje prihodov turistov izven glavne sezone,
 • dodatno spromovirati Slovenijo kot zeleno in varno destinacijo pod blagovno znamko Green & Safe.

Več o predmetu javnega razpisa najdete tukaj.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 2.000.000,00 evrov.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma

Rok: Roka za oddajo vlog sta dva:

 1. rok: 29. 4. 2021 do 24:00 in
 2. rok: 10. 6. 2021 do 24:00.

V primeru, da bodo razpoložljiva sredstva izčrpana že ob prvem roku, bo STO nemudoma objavil javno informacijo in ukinil preostali rok oddaje vlog.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive zgolj na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: razpisi@slovenia.info ali po pošti, na sedež STO. Obvezen je pripis v predmet zadeve sporočila: »JR TO/TA 2021«.

Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo morajo prispeti na zgornji naslov do roka:

 • za prvi rok oddaje vlog, najkasneje do 22. 4. 2021 do 9. ure,
 • za drugi rok oddaje vlog, najkasneje do 7. 6. 2021 do 9. ure.
 • STO bo objavila odgovore na pravočasno oddana vprašanja pred vsakim iztekom roka za oddajo vloge oziroma:
 • za prvi rok oddaje vlog, najkasneje do 23. 4. 2021 do 13. ure,
 • za drugi rok oddaje vlog, najkasneje do 8. 6. 2021 do 13. ure.

Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletni strani: www.slovenia.info/razpisi-sto.

STO bo organiziral Informativni dan za prijavitelje, natančen termin in lokacija bosta objavljena na spletni strani: www.slovenia.info/razpisi-sto.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih in spremembah sproti obveščeni preko spletne strani: www.slovenia.info/sl/poslovne-strani.

Razpisna dokumentacija: Potencialni prijavitelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo na sedežu STO, v Glavni pisarni, v času uradnih ur, to je ob delovnikih, od ponedeljka do petka, od 9. do 13. ure. Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletni strani: www.slovenia.info/razpisi-sto.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Similar Posts