Novice

Davčne obračune, ter letna poročila lahko oddate do konca aprila

Državni zbor RS je 22. 2. 2022 sprejel Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE). V posebnem poglavju »Ukrepi na davčnem področju« je med drugim določeno, da mora davčni zavezanec predložiti davčnemu organu davčni obračun od dohodka iz dejavnosti (DohDej) in davka od dohodka pravnih oseb (DDPO) najpozneje do 30. aprila za leto 2021. Ker ta dan pade na soboto, je skrajni rok za predložitev obračunov DDPO in DohDej torek, 3. maj 2022. Prav tako je za letna poročila, saj jih lahko namesto do konca marca oddate do konca aprila. Vlada je tako že tretje leto zapored podaljšala rok za predložitev omenjene dokumentacije.

Do omenjenega datuma se podaljšuje tudi rok za priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

Vir: gzdbk.si

Similar Posts