Novice

Davčne počitnice za podjetnike in podjetja, računovodje in davčne svetovalce

Letošnje leto je bilo eno izmed najbolj napornih. Utrujenost se kaže že pri vseh, tako pri davčnih zavezancih, njihovih računovodjih, davčnih svetovalcih in seveda tudi finančnih uradnikih. Zato smo se odločili, da letos uvedemo tritedenske davčne počitnice, in to od vključno 26. julija do vključno 13. avgusta 2021.

To bo čas, ko Finančna uprava RS (FURS) ne bo pozivala davčnih zavezancev, njihovih računovodij ali davčnih svetovalcev, da ji dostavijo kakšno dokumentacijo. Večina se bo lahko posvetila počitku. Ne glede na vse to, pa bomo na FURS-u pripravljeni za davčne zavezance oziroma vse tiste, ki bodo želeli opraviti kakšne aktivnosti na FURS-u. Tako bodo nemoteno potekale odmere davka na promet nepremičnin, odmere davka na motorna vozila, na dediščine in darila ter podobno. Davčne počitnice prav tako ne bodo vplivale na postopke reševanja vlog za odlog oziroma obročno plačilo davka ter vlog za obročno plačilo vračila neupravičeno prejetih sredstev po interventni zakonodaji.

Pojasnjujemo, da bo izvajanje nalog po posameznih področjih potekalo v nekoliko omejenem obsegu. Delo na področju nadzora bo z zavezanci za davek potekalo le v postopkih, kjer so termini že bili predhodno dogovorjeni, oziroma je termin možno uskladiti po predhodno že vzpostavljeni telefonski ali elektronski komunikaciji. Če zavezanec za davek ne bo dosegljiv oziroma se na telefonski poziv ne bo odzval, mu bomo poslali pisni poziv po 15. 8. 2021. Izjema so zahtevki za vračilo DDV, kjer zaradi kratkih rokov za vračilo in interesa zavezanca za davek proces poteka kot običajno.

Vsekakor pa bomo pozorni na postopke, ko je zadevo zaradi same narave oziroma zaradi posebnih okoliščin potrebno obravnavati kot nujno (na primer postopki, kjer je potrebno paziti na zastaranje).

Vir:FURS

Similar Posts