Davki

Davčne spremembe v januarju 2022

Vlada je na področju davčne zakonodaje pripravila nekaj sprememb, s katerimi želi pospešiti razvoj gospodarstva po korona krizi.

 
Poglejmo si nekaj poudarkov iz novosti, ki prihajajo.
1. Dvig splošne olajšave
S postopnim zviševanjem splošne olajšave nameravajo na vladi davčno razbremeniti dohodke iz dela.Splošna davčna olajšava za vse davkoplačevalce naj bi se postopno povečala s sedanjih 3500 € na 7500 € do leta 2025.
Glede na predlagane spremembe bi se splošna davčna olajšava v prihodnjem letu povečala na 4500 €. To bi pomenilo, da bi prejemniki minimalnih plač lahko pričakovali, da se bo seštevek njihovih neto plač v tem letu zvišal za 160 €.
Podobno bi lahko tisti, ki prejemajo povprečne plače, pričakovali, da se bo neto letna plača povečala za 260 €. V spodnji tabeli prikazujemo, kako bo dvig olajšave vplival na tiste, ki prejemajo minimalno, povprečno plačo oziroma dve povprečni plači.
2. Obdavčitev najbolje plačanih bo nižja
Po predlogu se spreminja tudi stopnja dohodninske lestvice. Največja sprememba se obeta v najvišjem davčnem razredu, kjer naj bi bila stopnja obdavčitve nižja za 5 odstotnih točk – torej s sedanjih 50 % se zniža na 45 %.
3. Vrača se seniorska olajšava
Spremenjeni ZDoh-2 ponovno uvaja seniorsko olajšavo, in sicer davčnim rezidentom se bo po dopolnjenem 70. letu starosti priznalo zmanjšanje letne davčne osnove v višini 1.500 € letno.4. Novosti pri davku na kapitalski dobiček
Pomembna sprememba je, da se kapitalski dobički po 15 letih ne bodo več obdavčevali (trenutno velja 20 let imetništva delnic). Poleg tega se znižuje tudi stopnja davka od obresti, dividend in kapitalskih dobičkov, in sicer s 27,5 % na 25 %.Spreminja se tudi stopnja dohodka od najemnin, ki se znižuje na 15 %. Znižuje se tudi stopnja normiranih stroškov, priznanih pri določanju davčne osnove dohodka od najemnin, in sicer s 15 % na 10 %.

Novosti pri davku od dohodka pravnih oseb

Z namenom pomoči gospodarstvu prinaša novosti tudi Zakon o davku od dohodka pravnih oseb.

1. Sprememba olajšav za donacije
Zvišuje se davčna olajšava za donacije s sedanjih 0,3 % od obdavčljivih prihodkov na 1 %.

2. Olajšave za vlaganja v zeleni in digitalni prehod
Davčno olajšavo 40 % investiranega zneska bodo lahko upoštevali podjetniki, ki bodo vlagali v okolju prijazne tehnologije, v računalništvo v oblaku, umetno inteligenco, čistejši, cenejši in bolj zdrav javni in zasebni transport, razogljičenje energijskega sektorja, energijsko učinkovitost stavb, uvajanje drugih standardov za klimatsko nevtralnost.

3. Olajšave pri zaposlovanju
Za lažje zaposlovanje so v vladi pripravili tri različne vrste olajšav, ki se med seboj izključujejo:

  • Osebe mlajše od 25 let: za prvo zaposlitev take osebe je delodajalcu priznana olajšava v višini 55 % plače v prvih 24 mesecih zaposlitve.
  • Osebe mlajše od 29 let (prej je bilo 26) in starejše od 55 let: če delodajalec na novo in za nedoločen čas zaposli tako osebo, je upravičen do olajšave v višini 45 % njene plače za prvih 24 mesecev zaposlitve.
  • Olajšava za deficitarne poklice: olajšavo v višini 45 % plače za prvih 24 mesecev bodo lahko uveljavljali delodajalci, ki zaposlijo osebo s poklicem, za katerega na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev.

Novosti pri davku na dodano vrednost

Glavni cilj pri pripravi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost je bil poenostavitev administracije za davčne zavezance in tudi davčne organe.

1. Olajšava za nakup električnega vozila

Pomembna novost predloga je uveljavljanje odbitka davka na dodano vrednost za osebna motorna vozila brez izpustov ogljikovega dioksida – električna vozila, ki jih podjetniki uporabljajo za opravljanje dejavnosti. Pri takem vozilu bi bilo mogoče odbiti vstopni DDV, če skupna vrednost vozila (z DDV in ostalimi dajatvami) ne preseže 80.000 €.

2. Novosti za kmete
Vlada je odpravila prag za obvezni vstop v sistem DDV, ostaja pa možnost uveljavljanja pavšalnega nadomestila ali prostovoljnega vstopa v sistem.

3. Izdaja tiskanega računa
Za domače dobave blaga oziroma pri B2C poslovanju ni več obvezna izdaja tiskanega računa. Davčni zavezanec jih izda le ob izrecni zahtevi kupca. Za vse ostale transakcije obveznost tiskanja računa ostaja.

Vir: icenter.si

Similar Posts