Novice

Davek od zaslužkov iz kapitala

Za lanske dohodke iz kapitala, kamor sodijo tudi najemnine, tudi iz tujine, obresti in kapitalski dobički od prodaje deležev, pa tudi dividende iz tujine, ki jih morate napovedati sami, morate posamezniki do vključno 28. februarja na finančno upravo oddati napoved za odmero dohodnine. V vseh primerih gre za dokončni davek, na katerega torej ne vplivajo siceršnji dohodki iz dela. Lahko pa si davčno osnovo znižate – pri najemninah denimo tudi z dejanskimi stroški. Pri dividendah iz tujine pa predvsem pazite na ustrezna dokazila o davčnem odtegljaju, že plačanem v tujini navajajo na portalu finance. Napovedi morate torej oddati do 28. februarja. Odločbe o plačilu davka lahko pričakujete zgodaj spomladi, vsaj večino. Tisti, ki ste služili v tujini, boste odločbe dobili verjetno pozneje.

Kapitalski dobički od prodaje vrednostnih papirjev

Vsi, ki ste lani trgovali z vrednostnimi papirji, torej delnicami (tudi frakcijami), deleži in investicijskimi kuponi. Napoved je treba oddati ne glede na to, ali je posameznik delnice prodal z dobičkom ali izgubo. Napoved zaradi prodaje obveznic se ne vlaga. Prav tako se tudi ne vloži napoved, če je nekdo imel denimo delnice več kot 20 let. Davek na kapitalski dobiček napoveste in plačate samo v Sloveniji.

Kako oddati davčno napoved?

Po pošti ali elektronsko prek eDavkov. Zadnje je obvezno, če je zavezanec lani opravil več kot deset transakcij.

Tisti, ki imajo več manjših transakcij na leto naj davčno napoved odda prek sistema eDavki z uvozom datoteke v obliki XML, ki omogoča hitro izpolnjevanje obrazcev v primerih obsežnejšega trgovanja s finančnimi instrumenti oziroma v primerih trgovanja v tujini ali prek spletnih platform.

Koliko davka na kapitalski dobiček plačate?

Davčna osnova je, razloženo preprosto, prodajna minus nakupna vrednost naložbe, pri čemer osnovo znižujejo tudi enoodstotni normirani stroški od nabavne in prodajne vrednosti. Davek je:

  • za prvih pet let imetništva naložbe 27,5 odstotka,
  • po petih letih lastništva davčna stopnja upade na 20 odstotkov,
  • po desetih letih na 15 odstotkov,
  • po 15 letih na deset odstotkov,
  • če ste delnice držali več kot 20 let, pa ste davka oproščeni.

Vir: finance.si

Similar Posts