Novice

Dopolnitve pri omejitvah tovornega prometa na slovenskih cestah

Vlada je ponovno spremenila in dopolnila odredbe o omejitvi tovornega prometa.

Sprememba in dopolnitev Odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji, ki bo začela veljati 30 decembra 2021, določa pa, da se omeji promet tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7500 kg, ter traktorjev, motokultivatorjev, delovnih strojev in vprežnih vozil, in sicer v petek pred Veliko nočjo od 14. do 22. ure in ob nedeljah in dela prostih dnevih od 8. do 22. ure. Prepoved bo v teh dnevih tako veljala do 22. ure in ne več samo do 21. ure, kot doslej.

Spremembo ministrstvo uvaja s ciljem povečanja prometne varnosti in izboljšanja pretočnosti mejnih prehodov. Sprememba prepovedi je bila izpostavljena kot eden izmed najpomembnejših ukrepov za preprečitev naletnih trčenj in je usklajena z Ministrstvom za notranje zadeve, Generalno policijsko upravo, Avtocestno policijo, DARS-om, Gospodarsko zbornico Slovenije in Obrtno zbornico Slovenije, ob raziskovanju dejavnikov nastanka prometnih nesreč s področja cestne infrastrukture pa jo je priporočila tudi Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa. Usklajenost z omejitvami sosednjih držav bo pozitivno vplivala na prometno varnost na celotnem avtocestnem križu in na pretočnost vseh mejnih prehodov.

Določbe glede prepovedi prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7500 kg, ter traktorjev, motokultivatorjev, delovnih strojev in vprežnih vozil v času poletne turistične sezone, ostajajo nespremenjena.

Odredba o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji se ob tem prav tako dopolnjuje z nekaterimi novimi izjemami, ki so nujno potrebne za opravljanje določenih prevozov. Poleg že uveljavljenih izjem se dodajajo naslednje izjeme, za katere omenjena omejitev prometa ne velja. To so nujna vzdrževalna dela pri rednem vzdrževanju železniške infrastrukture, prevoz tekočih tehničnih plinov (medicinski kisik, kisik, dušik, argon, ogljikov dioksid in podobno), prevoz elektro agregatov v sklopu prevoza reportažnih vozil radijskih in televizijskih medijev, prevoz mleka med mlekarnami.

Vir: GOV.si

Similar Posts