Davki

FURS bo vrnil preveč plačanega davka ob prodaji lastnih deležev v podjetju!

Generacije v družinskih d. o. o. se menjajo, lastniki, podjetniki pa iz teh izstopajo tudi tako, da svojim podjetjem prodajo lastne deleže, podjetje pa lahko te ponudi denimo v odkup novim vlagateljem, zaposlenim … A davčna zakonodaja na tem področju je bila zapletena, davčni inšpektorji pa so bili v preteklosti glede tega zelo strogi. Posledica je bila, da so prodajalci deležev oziroma v njihovem imenu podjetja preplačali davek.

Furs je torej imel narobe, kar je pokazala tudi sodba vrhovnega sodišča lani decembra. Če je podjetje za lastnika plačalo davek na dividende, je bil davek večinoma previsok. Namreč, prodajalci bi lahko plačali precej nižji davek na kapitalske dobičke. Zdaj Furs popravlja svoje napake in poziva davčne zavezance, kaj naj storijo, da bodo dobili vrnjen preplačan davek. Kljub pozivom sicer nekateri na vračila še kar čakajo.

Za lažje razumevanje obnovimo glavna pravila in zaplete pri nakupu oziroma prodaji lastnih deležev:

  1. Pred letom 2020 je vsaj na papirju veljalo, da ob prodaji lastnega deleža svojemu podjetju oseba lahko plača davek na kapitalski dobiček, ki je znašal 25 odstotkov in se je z leti imetništva nižal (po 20 letih davka ni bilo treba plačati). A Furs je odločil drugače: gre za prikrito izplačilo dobička, so razlagali inšpektorji, treba je plačati davek na dividende, ki je znašal 25 odstotkov, in to kar na celotno kupnino (in ne samo na dobiček, torej razliko med prodajno vrednostjo in vrednostjo ob pridobitvi).
  2. Po letu 2020 so veljala nova pravila – vsaka prodaja oziroma nakup lastnih deležev mora biti obdavčena kot dividenda, stopnja se je zvišala na 27,5 odstotka. Posameznik je sicer davčno osnovo lahko znižal tako, da je uveljavljal znižanje izplačane vrednosti za nabavno vrednost odsvojenih delnic ali deležev. To pred letom 2020 ni bilo mogoče in je bila davčna osnova, kot zapisano, celotna kupnina. Izjema od pravila obdavčitve po sistemu dividend je le prodaja delnic kotirajočih družb na borzi; torej če bi Krka kupila lastne delnice od delničarja, bi ta plačal davek na kapitalski dobiček.
  3. Pravila so se s 1. januarjem 2022 spet spremenila – prodaja lastnih deležev je lahko obdavčena kot kapitalski dobiček. Tudi obdavčitev je ugodnejša, saj je davek po 15 letih imetništva enak nič (prvih pet let je 25-odstoten).

FURS se je napačno odločal

Kar nekaj oseb je tako v preteklosti, pred letom 2020, zaradi pojasnil ali zahtev Fursa plačalo davek na dividende (oziroma je zanje davek plačalo podjetje), čeprav je uradno obstajala tudi možnost plačila davka na kapitalske dobičke. Še več – nekateri zavezanci so napovedali davek na kapitalski dobiček in so potem pod pritiskom oziroma zaradi pojasnil Fursa in inšpektorjev vložili samoprijavo in plačali davek na dividende, pravi eden od poznavalcev. Torej so preplačali davek, kar se je izkazalo za narobe.

Konec minulega leta je namreč vrhovno sodišče ocenilo, da je Furs odločal napačno. Sodišče je v reviziji sodbe upravnega sodišča odločilo v korist davčnim zavezancem. Torej – lahko se plača davek na kapitalski dobiček. Še vedno sicer obstaja teoretična možnost, da bi Furs vseeno vztrajal, da gre za davek na dividende, a verjetno le, če bi bilo zelo jasno, da gre za prikrito izplačilo dobička.

Furs popravlja stare grehe. Davčnim zavezancem, ki so na podlagi samoprijave preplačali davek, pošilja obvestila, da imajo možnost vložiti popravek obračuna davčnega odtegljaja v 12 mesecih od poteka roka za predložitev davčnega obračuna. Torej se omenjeno nanaša samo na tiste, ki so samoprijavo, prek katere so preplačali davek, vložili najpozneje pred 12 meseci.

Vir: finance.si

Similar Posts