Novice

FURS: Izvajanje plačilnih storitev na dan 2. 4. 2021

 

V petek, 2. 4. 2021, banke in hranilnice v evroobmočju ne bodo izvajale medbačnega plačilnega prometa.

Obveščamo vas, da v petek, 2. 4. 2021, evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval, zato banke in hranilnice v evroobmočju ne bodo izvajale medbačnega plačilnega prometa. Skladno s tem Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP) v petek, 2. 4. 2021, ne bo izvajala:

  • plačilnih storitev za proračunske uporabnike in
  • storitev negotovinskega plačevanja obveznih dajatev na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam

Obvestilo UJP

Rok za izpolnitev obveznosti, ki zapadejo v petek, 2. 4. 2021, se ne prenese na naslednji delovni dan. To pomeni, da je obveznost zavezanca, ki zapade pri Finančni upravi 2. 4. 2021, pravočasno poravnana, če je plačana 1. 4. 2021.

Vir: FURS >>

 

Similar Posts