Davki

Furs je že izdal večino odločb o davku iz zaslužkov od kapitala

Furs te dni izdaja odločbe posameznikom o davku na kapitalske dobičke, davku iz oddajanja premoženja v najem, davku na dividende (če ste jih dobili iz tujine) in tudi od obresti. Plačati ga morate v 30 dneh. Na portalu finance so pregledali, koliko napovedi so prejeli davčniki, kje Furs najde največ napak, pa tudi, kaj storiti, če napovedi niste oddali.

Najpogostejše napake zavezancev so pri dividendah

  • Dividende, dosežene v tujini, napovejo zavezanci v neto znesku, in ne v bruto, kot je pravilno. V napoved se vpiše znesek dosežene dividende skupaj z davkom, plačanim v tujini, in ne znesek dividende, ki je nakazan zavezancu na račun.
  • Če se dosežene dividende takoj reinvestirajo, se pravi, da ne pride do denarnega toka, davčni zavezanci v določenih primerih teh dividend ne napovejo, kar je narobe. Tudi dividende, ki se takoj reinvestirajo, je treba napovedati pri Fursu, ker se šteje, da so dosežene, ne glede na to, da izplačila vlagatelju ni bilo.
  • Kljub temu da število zavezancev, ki izpolnjujejo davčne obveznosti prek eDavkov, narašča, se še vedno dogaja, da davčni zavezanec napovedi za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov ne vloži v elektronski obliki, ampak na papirnem obrazcu, pravijo na Fursu. Če je namreč oseba opravila več kot deset tovrstnih transakcij, mora obvezno napoved oddati elektronsko.

Pri dividendah iz tujine opozorimo še na davek, ki so ga zavezanci že plačali v tujini. Davčni odtegljaj v tujini namreč že izplača izplačevalec dividende, torej podjetje, katerega delnice ima vlagatelj. Kljub temu pa mora dividende, ki jih posameznik prejme v tujini, prek davčne napovedi prijaviti tudi pri nas. Davčni zavezanec mora imeti dokazilo, da je v tujini davek že plačal. To potrdilo dobi pri tuji davčni upravi.

Na kaj bo FURS še pozoren?

Na Fursu so pozorni na tiste, ki poslujejo v tujini z veliko raznolikimi finančnimi instrumenti, s kriptovzvodi (ti so ponavadi drugače, kot če trgujete le s klasičnimi kriptovalutami, kar načeloma ni obdavčeno, obdavčeni po sistemu izvedenih finančnih instrumentov). Sicer pa nekateri dohodkov, predvsem iz tujine, niti ne napovejo. Podatke o teh na Fursu dobijo tudi iz analize pridobljenih podatkov o finančnih računih v tujini. Furs jih za lani od tujih finančnih uprav še ni dobil – rok poteče šele v jeseni. Dela pa analizo podatkov o računih za leto 2020. Furs je te pridobival tudi še v začetku tega leta. Podatkov o finančnih računih Slovencev v tujini iz tako rekoč vseh držav oziroma davčnih jurisdikcij, ki morajo poročati slovenski davkariji, je kar 240 tisoč.

Kakšne globe vas čakajo?

Če napovedi ne oddate, tvegate naslednje kazni in tudi zamudne obresti na morebitni neplačan davek:

  • z globo od 250 do 400 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če v nasprotju z zakonom ne vloži davčne napovedi ali ne vloži davčne napovedi v roku, določenem z zakonom;
  • z globo od 400 do 15 tisoč evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če v davčni napovedi navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke.

Ali lahko še vedno oddate napoved?

Če zavezanec sploh ni oddal napovedi, jo lahko tudi po roku vloži na podlagi samoprijave. Tako se izogne odgovornosti za prekršek zaradi zamude roka za vložitev davčne napovedi.

Samoprijavo zavezanec lahko vloži najpozneje:

  • do vročitve odmerne odločbe;
  • do začetka davčnega inšpekcijskega nadzora;
  • do začetka postopka o prekršku;
  • do začetka kazenskega postopka.

Furs v odločbi na podlagi samoprijave od neplačanega davka obračuna zamudne obresti za čas od poteka roka za vložitev davčne napovedi do vložitve davčne napovedi na podlagi samoprijave po obrestni meri tri odstotke na leto. Samoprijavo morate posebej označiti na napovedi. Če zavezanec samoprijave ne označi posebej, mu lahko namreč Furs poleg obresti zaračuna še globo.

Pritožba, če se z odločbo ne strinjate

Odločba je odločba in ne zadrži izvršitve. Davek morate plačati, ali pa boste imeli izvršbo. Lahko pa se vseeno pritožite. Če bo Furs oziroma drugostopenjsko ministrstvo za finance ugotovilo, da imate prav, vam bo morala država vrniti plačan davek skupaj z zamudnimi obrestmi.

Pri informativnem izračunu dohodnine je drugače. Zavezanci lahko ugovarjajo in ugovor zadrži izvršbo. To pa zato, ker informativni izračun postane odločba šele po roku za ugovor, to je v 30 dneh od odpreme.

Vir: finance.si

Similar Posts