Davki

FURS:Širitev sistema “Vse na enem mestu” in posebne ureditve za poslovne subjekte – VEM (s pogostimi vprašanji in odgovori)

Za poenostavitev obveznosti poslovnih subjektov, ki delujejo v državah članicah, kjer nimajo sedeža, bo vzpostavljena elektronska ureditev »vse na enem mestu«, v nadaljevanju VEM (OSS), in sicer za identifikacijo, izključitev in predložitev posebnega obračuna DDV.

Sistem VEM bo na voljo poslovnim subjektom oz. davčnim zavezancem s sedežem v EU in davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža v EU. Z uporabo poenostavljenih postopkov jim bo omogočeno, da bodo vse obveznosti do davčnega organa v zvezi z opravljanjem čezmejnih storitev in dobav blaga, za katere je kraj obdavčitve v namembni državi članici, lahko izpolnjevali v državi članici sedeža in se jim ne bo treba več registrirati za DDV v vsaki državi članici, v kateri se šteje, da je opravljena dobava blaga ali storitev, za katere se kraj obdavčitve določi v tej namembni državi članici.

Dosedanji opcijski ureditvi mini VEM (MOSS) bodo tako nadomestile opcijske ureditve VEM (OSS), saj se lahko poslovni subjekt oz. davčni zavezanec sam odloči ali jih bo uporabljal ali ne, in sicer:

  • posebna ureditev za storitve, ki jih opravljajo poslovni subjekti, ki nimajo sedeža v Uniji (t.i. neunijska ureditev);
  • posebna ureditev za prodajo blaga na daljavo znotraj Unije, za dobavo blaga v državi članici prek elektronskih vmesnikov, ki omogoča to dobavo, in za storitve, ki jih opravljajo poslovni subjekti, ki imajo sedež znotraj Unije, vendar ne v državi članici potrošnje (t.i. unijska ureditev)
  • posebna ureditev za prodajo na daljavo s tretjih ozemelj ali iz tretjih držav, kadar gre za pošiljke z realno vrednostjo največ 150 evrov (t.i. uvozna ureditev).

 

Vir: FURS

Siritev_sistema_Vse_na_enem_mestu_in_posebne_ureditve_za_poslovne_subjekte_-_VEM__s_pogostimi_vprasanji_in_odgovori_

Similar Posts