Novice

Informacije o poslovanju družb in podjetnikov v RS v letu 2020

V AJPES so pripravili Informacijo o poslovanju gospodarskih družb v Republiki Sloveniji v letu 2020 in Informacijo o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Republiki Sloveniji v letu 2020.

Informaciji na podlagi zbirnih statističnih podatkov prikazujeta rezultate za leto 2020 za družbe in podjetnike ter sta lahko koristen vir podatkov za analizo gospodarskega stanja in za načrtovanje ter spremljanje uresničevanja tekočih gospodarskih politik.

Bistvene ugotovitve poslovanja družb in podjetnikov so javnosti dostopne tudi na spletnem portalu AJPES, vpogled v posamezna letna poročila predložena za namen javnosti (družbe zavezane k reviziji jih lahko predlagajo do konca avgusta 2021) pa je na spletnem portalu AJPES zagotovljen v spletni aplikaciji JOLP.

Vir: AJPES

Similar Posts