Davki

Izplačilo regresa v dveh delih

Smo v času izplačila regresa (rok za plačilo delavcem je 1. julij oziroma v primeru nelikvidnosti 1. november) in na portalu finance so pripravili članek na temo izplačila neobdavčenega regresa v dveh delih. Odgovor so pridobili iz Finančne uprave Republike Slovenije.

Izplačilo regresa se do vrednosti povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji (pri letnem obračunu dohodnine v višini sto odstotkov povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji) ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Torej se regres ne obdavči, bruto je neto, ki ga delavec prejme na račun.

Izplačilo v dveh delih

Če se regres za letni dopust izplačuje v več delih, se ob izplačilu naslednjega oziroma zadnjega dela regresa ugotovi celotna vrednost regresa za letni dopust, ki se všteva v davčno osnovo, in izvede izračun akontacije dohodnine ter poračun že plačane akontacije dohodnine od posameznih delov regresa za letni dopust. To pomeni, da če se regres izplača v dveh delih, ki v seštevku ne presegata zneska sto odstotkov povprečne plače, ni obveznosti obračuna akontacije dohodnine (niti prispevkov za socialno varnost), pojasnjujejo na Fursu.

Delodajalec lahko tako izplača do 1. julija delavcu minimalni regres (v vrednosti zakonsko določene minimalne plače), torej 1.074,43 evra, septembra ali oktobra (oziroma do 1. novembra, ko je rok za izplačilo regresa) pa še denimo 500 evrov. V takem primeru regres ne bo obdavčen. Če pa bi želeli izplačati drugi del šele decembra, pa se lahko drugi del šteje kot drugi dohodek iz delovnega razmerja in se potem všteva v davčno osnovo.

A Furs ob tem opozarja, da je pomembno, da se izplačilo po delovnopravni zakonodaji vsebinsko šteje za izplačilo regresa. Za pravico, opredeljeno po delovnopravni zakonodaji, se šteje pravica, opredeljena v zakonu o delovnih razmerjih – ZDR-1, kolektivni pogodbi in kolektivnem ali individualnem pravnem aktu delodajalca ter tudi pravica na podlagi na primer sodne odločbe. Če so torej izpolnjeni pogoji, da se drugo izplačilo po delovnopravni zakonodaji šteje za regres, se ob izplačilu dohodka upoštevajo določbe ZDoh-2 in ZPIZ-2 v zvezi z bolj ugodno davčno obravnavo regresa.

Vir: finance.si

Similar Posts