Razpisi

Javni razpis – Semenski kapital – so-investiranje z zasebnimi investitorji (SI-SK 2021)

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 26, Datum: 19. 2. 2021, Stran: 351

Predmet razpisa: Predmet produkta je semenski kapital so-investiranje z zasebnimi investitorji za hitro rastoča inovativna podjetja v njihovih začetnih fazah razvoja.

Namen razpisa: Namen produkta je zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, fazi oblikovanja in začetni fazi razvoja oziroma zagona podjetja, ki težko dostopajo do financiranja preko komercialnih bank oziroma drugih klasičnih oblik financiranja ter so v nekaterih primerih nizko kapitalizirana. S tem Sklad pripomore k hitrejšemu uvajanju novih tehnoloških dosežkov, izumov in patentov v ekonomsko izkoriščanje (instrument povezovanja znanstvenih institutov, mladih raziskovalcev, univerz, izumiteljev s podjetniško prakso). Razpis je namenjen nadaljevanju finančne podpore Sklada po življenjski krivulji podjetja – druga razvojna faza namenjena širitvi in rasti na trgu in nadaljevanje financiranja razvojnih aktivnosti.

Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa je:

  • lastniško financiranje inovativnih zagonskih podjetij s potencialom hitre globalne rasti;
  • spodbujanje vlaganja zasebnih investitorjev (poslovni angeli, družbe tveganega kapitala …) v semensko fazo razvoja podjetja (Sklad pogojuje naložbo semenskega kapitala z obveznim so-investiranjem zasebnega investitorja).

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupni razpoložljivi znesek po tem javnem razpisu znaša 1.300.000,00 EUR.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Rok: Razpis bo odprt do porabe predvidenih sredstev oziroma do 31. 12. 2021. V primeru, da bodo vsa za do 31. 12. 2021 predvidena sredstva predčasno porabljena, bo Sklad objavil podaljšanje tega razpisa z novim predvidenim zneskom sredstev v Uradnem listu Republike Slovenije.

Roki za predložitev vlog na Sklad v letu 2021 so: do vključno 31. 3. 2021 do 14. ure za prvo odpiranje, do vključno 30. 6. 2021 do 14. ure za drugo odpiranje, do vključno 30. 9. 2021 do 14. ure za tretjo odpiranje in do vključno 31. 12. 2021 do 14. ure za četrto odpiranje.

Dodatne informacije: Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah in e-pošti:

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni strani: www.podjetniskisklad.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Similar Posts