Razpisi

Javni razpis za dodeljevanje pomoči za spodbujanje zaposlovanja v Občini Komen za leti 2020 in 2021

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 41, Datum: 19. 3. 2021, Stran: 687

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za spodbujanje zaposlovanja v Občini Komen (v nadaljevanju: občina) za naslednje ukrepe:

  • Ukrep 1: spodbujanje odpiranja novih delovnih mest,
  • Ukrep 2: spodbujanje samozaposlovanja,
  • Ukrep 3: spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih oseb.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih sredstev: sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Komen za leto 2021 v višini 25.000,00 EUR, in sicer za:

  • ukrep 1 – spodbujanje odpiranja novih delovnih mest največ do višine 5.121,20 EUR.
  • ukrep 2 – spodbujanje samozaposlovanja največ do višine 4.096,96 EUR.
  • ukrep 3 – spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih oseb največ do višine 4.096,96 EUR.

Razpisnik: Občina Komen

Rok: Rok za predložitev vlog je do 21. 5. 2021.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v času uradnih ur posreduje Uroš Skok, Tel: (05) 73-10-459, e-pošta: uros.skok@komen.si.

Razpisna dokumentacija: Obrazci za prijavo na javni razpis so dostopni v sprejemni pisarni Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen, v času uradnih ur ter preko spletne strani Občine Komen: www.komen.si (rubrika Razpisi).

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Similar Posts