Razpisi

Javni razpis za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov v najem v Mestni občini Koper z javnim zbiranjem ponudb

Objavljeno: Mestna občina Koper, 6. 7. 2021, www.koper.si

Predmet razpisa: Predmet najema so naslednji poslovni prostori:

  1. Kidričeva ulica 6, Koper, prostor v izmeri 67,34 m2 poslovne površine, ki se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 102/1 k.o. Koper (ID znak: stavba 2605- 105), se oddaja za dejavnost»kava-bar« oz. dejavnost trgovine. Izklicna mesečna najemnina znaša 670,00 €
  2. Pristaniška ulica 5, Koper, pisarniški prostori v izmeri 112,40 m2 poslovne površine, ki se nahajajo v poslovno-stanovanjski stavbi, stoječi na parceli št. 845 k.o. Koper (ID znak: 2605-1157-38), se oddajajo za pisarniško dejavnost. Izklicna mesečna najemnina znaša 1.137,00 €.
  3. Pristaniška ulica 9, Koper, prostor v izmeri 35,40 m2 poslovne površine, ki se nahaja v poslovno-stanovanjski stavbi, stoječi na parceli št. 936 k.o. Koper (ID znak: 2605-1108-1) se oddaja za trgovsko alimirno storitveno dejavnost. Izklicna mesečna najemnina znaša 353,00 €.
  4. Župančičeva ulica 45, Koper, prostor v izmeri 34,90 m2 poslovne površine, ki se nahaja v poslovno-stanovanjski stavbi, stoječi na parceli št. 1181 k.o. Koper (ID znak: 2605-1253-2), se oddaja za mirno storitveno dejavnost. Izklicna mesečna najemnina znaša 375,00 €.

Poslovni prostori se oddajajo za nedoločen čas.

Več

Razpisnik: Mestna občina Koper

Rok: Rok za oddajo ponudb je do vključno 27. 7. 2020, do 12.00 ure.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije in ogled poslovnih prostorov lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo Urad za prostorski razvoj in nepremičnine, Tel: (05) 66 46 375 (ga. Jana Živec) ali (05) 66 46 386 (ga. Patricija Butinar Griparič).«

Ogled poslovnih prostorov bo možen v času trajanja tega razpisa, po predhodnem dogovoru.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija za poslovni prostor je na vpogled na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Similar Posts