Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Divača za leto 2021

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 31, Datum: 5. 3. 2021, Stran: 493

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Divača, in sicer:

  • sofinanciranje novih zaposlitev za kritje dela stroškov dela (Ukrep 2) in
  • sofinanciranje samozaposlitev za kritje dela stroškov za realizacijo samozaposlitve (Ukrep 3).

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih sredstev za leto 2021 znaša 11.300,00 EUR, od tega za:

  • Ukrep 2: spodbujanje novih zaposlitev v okvirni višini 5.650,00 EUR in
  • Ukrep 3: spodbujanje samozaposlitev v okvirni višini 5.650,00 EUR.

Razpisnik: Občina Divača

Rok: Rok za predložitev vlog je do petka, 17. 9. 2021.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo vlagatelji na Občinski upravi Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, kontaktna oseba je Nataša Macarol, Tel: (05) 73-10-938.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo se dvigne v sprejemni pisarni. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko internetne strani Občine Divača: www.divaca.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Similar Posts