Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Hrpelje – Kozina za leto 2021

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 54, Datum: 9. 4. 2021, Stran: 882

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Hrpelje – Kozina, in sicer:

  • sofinanciranje prve zaposlitve oziroma pripravništva za kritje dela stroškov dela (Ukrep 1),
  • sofinanciranje novih zaposlitev za kritje dela stroškov dela (Ukrep 2) in
  • sofinanciranje samozaposlitev za kritje stroškov za realizacijo samozaposlitve (Ukrep 3).

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih sredstev za leto 2021 znaša 20.000,00 EUR, od tega za:

  • Ukrep 1: spodbujanje prve zaposlitve oziroma pripravništva v okvirni višini 4.000,00 EUR,
  • Ukrep 2: spodbujanje novih zaposlitev v okvirni višini 4.000,00 EUR in
  • Ukrep 3: spodbujanje samozaposlitev v okvirni višini 12.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Hrpelje – Kozina

Rok: Rok za predložitev vlog je do vključno 24. 9. 2021.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo vlagatelji na Občinski upravi – Oddelek za družbene dejavnosti Občine Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, Kontaktna oseba: Vasja Valenčič, Tel: (05) 620-53-69.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo se dvigne v sprejemni pisarni, sobi št. 1. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko internetne strani Občine Hrpelje – Kozina: www.hrpelje-kozina.si (zavihek ‘Javni razpisi, naročila in objave’).

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Similar Posts