Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Sežana za leto 2021

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 36, Datum: 12. 3. 2021, Stran: 593

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Sežana, in sicer:

  • sofinanciranje novih zaposlitev za kritje dela stroškov dela (ukrep 1) in
  • sofinanciranje samozaposlitev za kritje stroškov za realizacijo samozaposlitve (ukrep 2).

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih sredstev za leto 2021 znaša 66.000,00 EUR, od tega za:

  • ukrep 1: spodbujanje novih zaposlitev v okvirni višini 16.000,00 EUR in
  • ukrep 2: spodbujanje samozaposlitev v okvirni višini 50.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Sežana

Rok: Rok za predložitev vlog je do vključno 27. 8. 2021.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo vlagatelji na Občinski upravi – Oddelku za gospodarske in družbene dejavnosti Občine Sežana, Partizanska c. 4, kontaktna oseba je Janja Kristančič, pisarna št. 67, Tel: (05) 731-01-20.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo se dvigne v sprejemni pisarni, sobi št. 1. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko internetne strani Občine Sežana: www.sezana.si (zavihek Javni razpisi, naročila in natečaji’).

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Similar Posts