Novice

Kako bo obdavčeno plačilo za poslovno uspešnost?

Od letos je lahko nagrada za poslovno uspešnost delavca neobdavčena do višine njegove povprečne plače oziroma do slovenskega povprečja, če je to za delavca ugodneje. Skratka, če ima oseba štiri tisoč evrov bruto plače, se na ta znesek nagrade ne plača dohodnina. Do zdaj je veljalo, da se dohodnina ne plača samo na znesek v višini slovenske povprečne plače, ki je januarja znašala 1.924 evrov bruto.

Opomnimo samo še, da se do omenjenih zneskov ne plača dohodnina, se pa plačajo prispevki za socialno varnost tako delodajalca (16,1 odstotka na bruto plačo) kot delojemalca (22,1 odstotka iz bruto plače). Torej:

  • ob izplačilu nagrade štiri tisoč evrov bruto, če je takšna povprečna plača delojemalca, bo neto izplačilo znašalo 3.116 evrov (štiri tisoč evrov minus 22,1 odstotka prispevkov delojemalcev), strošek delodajalca pa bo 4.644 evrov (bruto plača plus 16,1-odstotni prispevki delodajalca). Vse, kar je več, je polno obdavčeno tudi z dohodnino;
  • ob izplačilu nagrade v višini bruto povprečne plače 1.924 evrov bo neto izplačilo 1.499 evrov, strošek delodajalca pa 2.330 evrov. Vse, kar je več, je obdavčeno tudi z dohodnino, a le če je plača delavca enaka ali nižja od slovenskega povprečja. Sicer je brez dohodnine, kot zapisano, lahko izplačano plačilo do višine povprečne bruto plače posameznika.

Določitev osnove

Nagrada ni obdavčena do višine slovenske povprečne plače, pri čemer se gleda zadnji podatek na statističnem uradu, oziroma do višine povprečne plače delavca, če je to zanj ugodneje. In kako se določi povprečna plača delavca? Gleda se povprečje zadnjih 12 mesecev pri delodajalcu, ki izplačuje nagrado, vključno z morebitnimi nadomestili plače. Pojasnila Fursa so naslednja:

  • Če na primer delodajalec izplača poslovno uspešnost dne 20. 11. v tekočem letu (izplačilni dan plače za oktober pa je 18. 11.), se za obdobje določanja povprečja upošteva obdobje oktober tekočega leta in še 11 mesecev nazaj, je zapisano v pojasnilih Fursa: “Če je izplačilo poslovne uspešnosti dne 5. 11. v tekočem letu (plačilni dan pa 18. 11.), se za obdobje določanja povprečja upošteva obdobje september tekočega leta in še 11 mesecev za nazaj.”
  • Če za določen mesec ni bilo izplačila plače oziroma nadomestila plače pri delodajalcu, se tak mesec pri izračunu mesečnega povprečja ne upošteva (na primer meseci, ko delodajalec ne izplačuje plače oziroma nadomestila plače delavki, ki je na starševskem dopustu, se ne upoštevajo).
  • Če je delavec pri delodajalcu zaposlen krajše obdobje, se pri izračunu povprečja upošteva krajše obdobje, in sicer vsi polni meseci zaposlitve, ne glede na to, ali je zaposlen polni delovni čas ali ne.

Pozor, nagrade so lahko izplačane tudi v bonih

Čeprav bo imel zdaj lahko marsikdo višjo neobdavčeno nagrado, pa po novem velja, da je ta lahko izplačana tudi v naravi. Torej zaposleni ne bo (nujno) dobil nakazila v evrih, ampak mu delodajalec lahko “plača” tudi v bonih pri kakšnem trgovcu, s plačilom počitnic ali bonitetami, kot so denimo zavarovanja.

Kaj je še potrebno vedeti?

Da se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva plačilo za poslovno uspešnost, morajo biti kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

  • gre za dohodek, izplačan v zvezi z delovnim razmerjem, pri čemer je lahko izplačan tudi v naravi, torej ni nujno, da gre za del plače za poslovno uspešnost, kot jo določa zakon, ki ureja delovna razmerja, ki mora biti izplačan le v denarju,
  • pravica do dohodka je določena v splošnem aktu delodajalca ali kolektivni pogodbi, torej plačilo, ki temelji samo na pogodbi o zaposlitvi, ne izpolnjuje tega pogoja in
  • dohodek je izplačan vsem upravičenim delavcem, torej dohodek mora biti izplačan vsem upravičenim delavcem po splošnem aktu delodajalca ali po kolektivni pogodbi.

Vir: finance.si

Similar Posts