Novice

Kako izplačati božičnice, da vas ne bodo stale koronapomoči in obremenile z visokimi prispevki?

Podjetja morajo tudi letos biti pozorna pri izplačilu nagrad za poslovno uspešnost, saj so tudi v tem letu protikoronski paketi zakonov omejevali izplačilo nagrad vodstvu – v primeru izplačil božičnic vodstvu je namreč treba pomoč vračati. Zbrali smo nekaj pravil o izplačevanju božičnic zaposlenim, prav tako predstavljamo pojasnila finančne uprave (Furs) glede omejitve izplačevanja nagrad in vračanja.
Predvsem bodite previdni, če ste prejemali koronapomoči, saj jih boste morali vračati, če boste nagrajevali vodilne.

Splošna pravila pri izplačilu božičnic

Od leta 2018 pri izplačilu božičnice, trinajste plače ali nagrade za poslovno uspešnost do višine povprečne bruto plače v državi (za letošnji avgust je znašala 1.900,43 evra po podatkih Sursa – septembrska bo znana 22. novembra) ni treba plačati dohodnine, temveč zgolj prispevke (zaposlenega, ki pomenijo 22,1 odstotka od bruto izplačila, in delodajalca v višini 16,1 odstotka na bruto izplačilo).

A da so božičnice res oproščene (dela) dohodnine, mora delodajalec sprejeti določene pravilnike. In sicer mora biti pravica do izplačila določena v internem aktu delodajalca ali kolektivni pogodbi. Pravila so naslednja:

1. Pred izplačilom nagrade je treba sprejeti interne akte z merili za določanje višine nagrade. S pravilnikom morajo biti seznanjeni vsi zaposleni. Pomembno je, da so do izplačila upravičeni vsi zaposleni pod enakimi pogoji. Zakonska zahteva je, da so merila in kriteriji določeni enotno za vse delavce (če so določeni v splošnem aktu delodajalca). Pri tem nastane težava, če so v splošnem aktu med upravičenci do nagrad zapisani tudi vodilni, hkrati pa je podjetje prejemalo PKP-pomoči (več o tem pišemo v nadaljevanju).

2. Če pa so merila in kriteriji določeni s kolektivno pogodbo ali na njeni podlagi, zakon ne zahteva, da imajo vsi delavci pravico do dela plače za poslovno uspešnost. Torej določba ne določa, da morajo vsi delavci dobiti absolutno enak znesek, temveč da del plače prejmejo vsi delavci, ki izpolnjujejo vnaprej določene in znane pogoje.

3. Ugodnejša davčna obravnava se uporablja za izplačila dela plače za poslovno uspešnost, ki so izplačana zgolj enkrat v koledarskem letu in vsem upravičenim zaposlenim hkrati. Če ste torej januarja letos izplačali božičnico zaposlenim brez dohodnine, te ugodnosti ne smete več izkoristiti do januarja prihodnje leto.

4. Če je del plače za poslovno uspešnost sestavljen iz dveh ali več različno poimenovanih dohodkov (nagrada, božičnica …) in so hkrati pri vseh različnih dohodkih izpolnjeni vsi pogoji, se izplačilo do višine zadnje znane povprečne mesečne plače ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Prav tako lahko podjetja izplačajo višjo nagrado od povprečne bruto plače, a bo iz dohodnine izvzet le del do sto odstotkov povprečne bruto plače.

5. Del plače za poslovno uspešnost se neposredno veže na poslovno uspešnost izplačevalca dohodka. Za ugodnejšo davčno obravnavo dela plače za poslovno uspešnost je treba določiti merila za izplačilo, kamor sodijo tudi merila v zvezi s poslovnimi rezultati izplačevalca. Ta morajo biti za vse upravičene delavce določena v splošnem aktu delodajalca ali v kolektivni pogodbi.

6. Ker je plačilo za poslovno uspešnost del plače, mora biti izplačano v denarju, in ne v delnicah ali bonih, niti se ne smejo ponujati ugodnosti v naravi.

Koliko stane izplačilo 500, 1.000, 1.900 evrov božičnice

Pripravili smo tri primere, koliko neto izplačila bi ob različnih bruto nagradah dobili zaposleni. Spomnimo, neto prejemek je do višine povprečne bruto plače enak za vse – tako za tiste, ki dobivajo večkratnike povprečnih plač, kot za prejemnike minimalne plače, saj so tovrstne nagrade neobremenjene z dohodnino.
1. Nagrada 500 evrov bruto – neto izplačilo bi bilo 389,50 evra; prispevki bi znašali 110,50 evra iz bruto plače (22,1 odstotka) in 80 evrov (16,1 odstotka) na bruto plačo, dohodnine ne bi plačali, torej bi skupni strošek delodajalca znašal 580 evrov.
2. Nagrada 1.000 evrov bruto – neto izplačilo bi bilo 779 evrov; prispevki bi znašali 221 evrov iz bruto plače (22,1 odstotka) in 161 evrov (16,1 odstotka) na bruto plačo, dohodnine ne bi plačali, torej bi bil skupni strošek delodajalca 1.161 evrov.
3. Nagrada 1.900 evrov bruto – neto izplačilo bi bilo 1.480,10 evra; prispevki bi znašali 419,90 evra iz bruto plače (22,1 odstotka) in 305,90 evra (16,1 odstotka na bruto plačo, dohodnine ne bi plačali, torej bi bil skupni strošek delodajalca 2.205,90 evra.
Kaj morate vedeti, če ste prejemnik pomoči po PKP?

Če ste uveljavljali koronapomoči, potem načeloma ne smete izplačati nagrad za poslovno uspešnost vodstvu, sicer boste morali pomoč vračati. Kot so pojasnili na Fursu, je po zakonodaji PKP pomoči treba vračati, če ste prejemali:

  • povračilo nadomestila plače za čakanje na delo in oprostitev prispevkov za socialno varnost po PKP 1, mesečni temeljni dohodek po PKP 1 in PKP 5, če je prišlo do izplačila nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2020 oziroma za leto 2020;
  • subvencijo skrajšanega polnega delovnega časa po PKP 3 in PKP 8, če je od 1. januarja 2021 prišlo do izplačila nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2020 oziroma 2021 oziroma za leto 2020 oziroma 2021;
  • povračilo nadomestila plače na začasnem čakanju na delo po PKP 8, če je od 1. februarja 2021 prišlo do izplačila nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2021 oziroma za leto 2021;
  • subvencijo minimalne plače po PKP 8, če je od uveljavitve PKP 8 prišlo do izplačila nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2021 oziroma za leto 2021;
  • povračilo nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas po zakonu o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT), če je od 1. januarja dalje prišlo do izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2021 oziroma za leto 2021.

O vseh pomočeh, ki bi jih zaradi izplačila nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu moral vračati, mora upravičenec obvestiti Furs tako, da vloži izjavo prek eDavkov, še dodajajo na Fursu.

Vir: finance.si

 

Similar Posts