Novice

Kakšna kazen vas lahko doleti, če ne izplačate regresa?

Če delodajalec ne izplača regresa zaposlenemu, mu grozi globa.

Regres je treba izplačati najpozneje do 1. julija tekočega koledarskega leta.
Obstajajo sicer izjeme:
– poznejša sklenitev pogodbe o zaposlitvi,
– kolektivna pogodba ali
– nelikvidnost delodajalca.

V teh primerih mora delodajalec regres izplačati najpozneje do 1. novembra tekočega leta.

Kako ravnati če delodajalec ne izplača regresa?

Delodajalcu, ki zaposlenemu ne izplača regresa, grozi globa, in sicer v višini od 3000 do 20.000 evrov.
Inšpektor za delo sicer lahko namesto izreka denarne sankcije zgolj opozori delodajalca, če je storjeni prekršek neznatnega pomena in če je po njegovi oceni opozorilo glede na pomen dejanja zadosten ukrep, pravijo na inšpektoratu.
Sicer pa sami inšpektorji ne morejo odrediti oz. izterjati izplačila regresa. Zaposlenemu, ki mu delodajalec ni izplačal regresa, ostane na voljo še tožba na delovnem sodišču.

Vir: cekin.si

Similar Posts