Novice

Kako lahko mala in srednja podjetja pridejo do denarja?

Ne rečemo zaman, da so mala in srednja podjetja (MSP) hrbtenica našega gospodarstva. MSP pomenijo več kot 99 odstotkov vseh evropskih nefinančnih podjetij in zaposlujejo več kot 90 milijonov ljudi. V Sloveniji je teh podjetij kar 99,8 odstotka, zaposlujejo 70 odstotkov ljudi ter ustvarijo 65 odstotkov prihodkov vseh podjetij. Kljub svojemu izjemnemu prispevku h gospodarstvu MSP do financiranja dostopajo veliko težje kot velike družbe. Zato je zelo pomembno, da MSP pravočasno pridejo tudi do alternativnih virov financiranja.

Zakaj MSP denarja ne prejmejo na banki?

Banke so v zadnjih desetih letih v Sloveniji zmanjšale skupni obseg posojil podjetjem na manj kot polovico. MSP pa so glede dostopa do financiranja v primerjavi z večjimi podjetji v precej slabšem položaju, banke namreč prvim financiranje odobrijo redkeje in težje. Doma in tudi v svetu je dostop do financiranja ena glavnih ovir pri stabilnem poslovanju in rasti podjetij. Ker podjetja do želenega financiranja ne dostopajo, nastaja ogromna vrzel v financiranju. Podjetjem v EU po ocenah primanjkuje dodatnih 400 milijard bančnega financiranja.

Kje MSP danes preprosto dostopajo do denarja?

Na srečo se vrzel v financiranju v zadnjem času nekoliko manjša. Razlog je gotovo tudi preprost dostop podjetij do financiranja pri drugih – alternativnih finančnih virih zunaj bančnega sistema. Med temi so lizing, franšiza, zasebno posojilo, faktoring, množično financiranje, nepovratna sredstva in drugo. Podjetja danes lahko financiranje za svoje poslovanje prejmejo prek sodobnih finančno-tehnoloških storitev, ki jih nudijo podjetja, specializirana za izvedbo poslov kratkoročnega financiranja prav za mikro, mala in srednja podjetja.

V Sloveniji že šesto leto uspešno deluje Borza terjatev, ki upravlja prvi spletni trg za vzajemno financiranje podjetij. Borza terjatev omogoča financiranje podjetij na podlagi odstopa terjatev in s kratkoročnimi posojili. Podjetjem nudi klasičen oziroma odprt in tih odstop terjatev brez obveščanja strank ter kratkoročna posojila za financiranje obratnih sredstev z ročnostjo do šest mesecev. Prednost poslovanja oziroma financiranja prek sodobne platforme Borze terjatev je predvsem izjemna hitrost pridobitve financiranja – podjetja namreč sredstva na svoj TRR prejmejo tudi že v dveh urah od oddaje naročila po spletu. Platforma podjetjem zagotavlja financiranje v celoti po spletu, brez odvečne administracije. Ponudbo za financiranje prejmete takoj, platformo uporabljate le takrat, ko financiranje potrebujete – dostopna pa je 24 ur na dan, sedem dni v tednu. Na Borzi terjatev vam ponujajo polno financiranje terjatev (ne le od 70 do 80 odstotkov zneska) in transparentno poslovanje.

Vir: finance.si

Similar Posts