Novice

Koliko davka plačujejo normiranci? FURS opravlja inšpekcijske preglede

Število normirancev letno nekoliko niha. Trenutno jih je dobrih 56 tisoč.. Največ, skoraj polovica oziroma okoli 27 tisoč je tako imenovanih popoldancev. Torej tistih, ki poleg redne službe, kjer so tudi polno zavarovani, dodatno delajo in služijo prek normiranega s.p.-ja. Med njimi so denimo profesorji, ki opravljajo študije za razna podjetja, svetovalci… Enaka ostaja tudi sestava po dejavnostih: največ je tistih, ki opravljajo strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, sledijo še kulturne in razvedrilne dejavnosti.

Status  normirane fizične osebe z dejavnostjo se namreč najbolj splača tistim, ki imajo najmanj dejanskih stroškov.

Koliko davka plača normiranec?

  • V sistem normirane obdavčitve lahko danes vstopi vsak, ki ima do sto tisoč evrov letnih prihodkov, če ima redno zavarovano (torej plačuje polne prispevke) vsaj eno osebo. Meja 50 tisoč evrov velja za tako imenovane popoldanske normirance.
  • Davek znaša 20 odstotkov na davčno osnovo, ki je 20 odstotkov prihodkov (priznani normirani odhodki so namreč 80 odstotkov prihodkov). Torej danes normiranec plača davek v vrednosti štirih odstotkov svojih prihodkov.
  • Poleg teh štirih odstotkov prihodkov, ki gredo za davek oziroma dohodnino, s.p.ji plačajo še prispevke. Ti znašajo – za polno zavarovano osebo 425 evrov , za popoldance pa 77 evrov na mesec.

Ne glede na plačilo prispevkov je, predvsem če gre za popoldanski s.p., obdavčitev precej ugodnejša, kot je obdavčitev plač, kjer se za prispevke delodajalcev in delojemalcev skupaj plača 38,2 odstotka bruto plače (gre za prispevke na bruto plačo in iz nje), poleg te pa še dohodnina glede na dohodninski razred.

Inšpekcijski nadzori iz strani FURSA

Po vsebini nadzor pri normiranih s.p.jih najpogosteje obsega nadzor davka od dohodkov iz dejavnosti, če je normirani s.p. registriran za DDV, pa tudi nadzor DDV, pravijo na Fursu.

Poleg tega inšpektorji preverjajo tudi neevidentiranje prihodkov zaradi nižje dohodnine in ddvja, poslovanje prek povezanih oseb, plačevanje prispevkov za socialno varnost, pregled normirancev, ki delajo pri tujcih, ter pregledi izplačevanja enega dela zaslužka kot plača, ter drugega dela na svoj s.p.

Vir: finance.si

Similar Posts