Novice

Koliko vas stanejo različne oblike plačila zunanjim sodelavcem?

Podjetja trenutno težko najdejo kader, zato se marsikatero odloča tudi za najem zunanjih sodelavcev.

Pazite na elemente delovnega razmerja

Seveda moramo takoj opozoriti, da če ne gre za redno zaposlitev, morate pri izbiri preostalih oblik sodelovanja paziti, da niso izpolnjeni elementi delovnega razmerja. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) namreč določa, da je delovno razmerje razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca.

Najugodnejši storitvi s. p. in študentsko delo

Najugodnejši obliki za podjetje je najem storitve s. p. in najem študenta. Pri s. p. se lahko seveda naročnik sam odloči, ali bo kril podjetniku tudi del njegovih stroškov (prispevke in dohodnino). Zato je točne stroške nekoliko težje izračunati, če pa bi bil pripravljen kriti celotne stroške, bi to stalo okoli 1.465 evrov. Ne pozabite, da ne smejo biti izpolnjeni elementi delovnega razmerja.

Strošek študentskega dela, če bi želeli, da študent na račun prejme tisoč evrov, pa bi znašali 1.671 evrov.

Med možnimi oblikami dela sta tudi izplačilo prokure in izplačilo po poslovodni pogodbi – seveda odvisno od tega, za kakšno delo gre. Izplačilo prokure je namreč možno, ko prokurist le zastopa podjetje, torej se obračuna dohodek po pogodbi o zastopanju, podobno je tudi pri izplačilu po poslovodni pogodbi, kjer mora iti za izplačilo za vodenje poslov, in ne za opravljanje dela.

Najdražja je podjemna pogodba

Najdražje bo, če delavca najamete prek podjemne pogodbe. Strošek za podjetje bo namreč znašal tudi do 2.200 evrov (ob predpostavki, da je delavec zavezanec po 18. členu ZPIZ-2, torej da ni zavarovan po drugih osnovah). Med dražjimi so tudi upokojenci, ki bi delali prek instituta začasnega in občasnega dela upokojencev, prav tako so pri njihovem delu omejitve v zvezi z mesečnim številom ur in letnim zaslužkom.

Vir: finance.si

Similar Posts