Novice

Komu se splača biti normiranec?

Še slabe tri tedne imate podjetniki čas, da oddate obračun davka na dohodke iz dejavnosti. Rok je namreč podaljšan za mesec dni – do 3. maja. Takrat pa je tudi skrajni rok za priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, če podjetnik to želi in če v sistemu ni že zdaj. Torej, če želi biti podjetnik za letos od 1. januarja obdavčen kot normiranec, mora o tem Furs obvestiti zdaj, hkrati z davčnim obračunom.

Tisti, ki so podjetje ustanovili, morajo odločitev o tem, da bi bili normiranec, sporočiti osem dni po registraciji. To lahko storijo na AJPES ob registraciji ali pa naknadno prek eDavkov z obrazcem priglasitve. Če podjetnik tega ne stori, bo avtomatično obdavčen glede na dejanske prihodke in odhodke.

Kako je obdavčen običajni espe in kako normiranec?

Običajni espe ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov. Obdavčen je po progresivni dohodninski lestvici, torej v letni odmeri dohodnine (gre za tako imenovano sintetično obdavčitev). Dohodninska lestvica je torej takšna kot pri običajnem zaposlenem s plačo, podjetnik uveljavlja tudi splošno olajšavo, osebne olajšave (denimo za vzdrževane otroke) in podjetniške olajšave (denimo za investicije). Takšni podjetniki bodo tudi dobili informativni izračun dohodnine, predvidoma konec maja.

Kaj pa normiranci? Obdavčeni so ne glede na dejanske stroške, in sicer tako, da imajo obdavčenih le 20 odstotkov prihodkov po 20-odstotni stopnji (davek torej znaša štiri odstotke vseh prihodkov). Plačevati morajo tako kot običajni espeji še prispevke za socialno varnost, ki znašajo vsaj 451 evrov na mesec (začetniki so prvo leto oproščeni polovice, drugo leto pa 30 odstotkov prispevkov) oziroma 81 evrov za popoldanske s. p. (to so tisti, ki so polno zavarovani drugje, denimo v običajni službi, in imajo zraven še dopolnilno dejavnost).

Pomembno je tudi, da normiranci nimajo knjigovodstva, da ne oddajo letnega poročila na AJPES, oddati pa morajo davčni obračun na Furs. Ne dobijo informativnega izračuna dohodnine. In prav to je bistveno ob zadnji davčni reformi, ker niso vključeni v letno odmero dohodnine, ker niso obdavčeni po dohodninski lestvici, imajo po novem lahko še dodatne odpustke.

Komu se splača biti normiranec?

Tako rekoč vsakomur, čigar stroški presegajo 80 odstotkov prihodkov. Torej to načeloma niso gostinci, »trdi« obrtniki, ki imajo, na primer, tudi zaposlene. So pa informatiki, svetovalci, kreativci, znanstveniki, raziskovalci, na primer med popoldanci je veliko univerzitetnih profesorjev.

Kakšne so omejitve?

Furs je predvsem pozoren na neevidentiranje prihodkov. Če želi biti posameznik normiranec, zanj veljajo določene omejitve.

  • prag za normiranca je sto tisoč evrov oziroma 50 tisoč evrov letnih prihodkov za popoldanca;
  • dopuščeno je, da oseba ostane v sistemu normirancev, če v dveh zaporednih letih ne preseže skupnega prihodka 300 tisoč evrov;
  • a pozor – tudi če ima oseba v enem letu 150 tisoč evrov prihodkov in torej še ne gre iz sistema normirancev, mu bo Furs priznal samo 80 tisoč evrov odhodkov (oziroma 40 tisoč evrov pri popoldancih) – gre namreč za 80 odstotkov od klasične meje priznanih odhodkov na sto tisoč evrov. Torej posameznik plača za davek 20 odstotkov od 70 tisoč evrov, poleg prispevkov, kar pa je 14 tisoč evrov, kar je 9,3, in torej ne zgolj štiri odstotke prihodkov, kot bi bilo davka, če ne bi presegel meje sto tisoč evrov letnih prihodkov.

Furs preverja tudi, ali posameznik ne bi smel biti normiranec, ker zanj zraven delajo še povezane osebe. Denimo, normirani popoldanski espe odpre še soproga. Tega sicer soproga lahko ima, a se mora sama ukvarjati z dejavnostjo.

Povezane osebe so tudi pravne osebe, v katerih imajo fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (torej normiranci), najmanj 25-odstotni lastniški delež. Nadzor je Furs opravljal pri zavezancih, ki so po podatkih iz njihovih evidenc opravljali dejavnost kot fizična oseba, hkrati pa so tudi (so)lastnik pravne osebe.

Vir: finance.si

Similar Posts