Novice

Letošnji prispevki za samostojne podjetnike

Znana je povprečna plača za celotno minulo leto, kar pomeni, da je jasno tudi, kolikšne prispevke boste plačevali s. p. letos. Prispevki s. p. so namreč vezani na povprečno plačo v Sloveniji. Ker je ta v minulem letu znova zrasla, to pomeni, da bodo posledično višji tudi prispevki.

Povprečna bruto plača za 2021 je znašala 1.969,59 evra. Od plače za 2020 je bila višja nominalno za 6,1 odstotka, realno pa za 4,1 odstotka. Lanskoletna povprečna plača pa je tudi osnova, iz katere izračunajo minimalne (in maksimalne) prispevke, ki jih plačujejo samostojni podjetniki. Spomnimo, zavarovalna osnova za minimalne prispevke je 60 odstotkov povprečne plače leta prej, za maksimalne pa 3,5-kratnik povprečne plače.

Minimalni prispevki (te plačuje največ samostojnih podjetnikov) bodo tako letos znašali 451,41 evra. To je približno 25 evrov več kot lani.

Rast prispevkov

Od leta 2015 (odkar je višina minimalnih prispevkov vezana na povprečno plačo in ne več na minimalno plačo) se prispevki zvišujejo vsako leto. Vmes je seveda rasla povprečna plača, pa tudi osnova za izračun se je poviševala – leta 2015 so zavarovalno osnovo izračunali kot 54 odstotkov povprečne plače, potem pa se je vsako leto zviševala za dve odstotni točki, do zdajšnjih 60 odstotkov.

Do nižjih prispevkov, zgolj ob prvem vpisu v poslovni register

Tisti, ki na novo odpirajo s. p., so upravičeni do oprostitve plačila dela prispevkov. Prvo leto so upravičeni do oprostitve plačila polovice prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ). V drugem letu se ta oprostitev zmanjša, in sicer na 30 odstotkov prispevka.
Če ste že imeli registriran s. p., pa ste ga zaprli, lahko ob novem vpisu s. p. v poslovni register na oprostitev plačila prispevkov pozabite. Ta, kot rečeno, velja le ob prvem vpisu v poslovni register.
Pri popoldanskih s. p. so prispevki pavšalni, saj v obvezno socialno zavarovanje niso vključeni na podlagi opravljanja dejavnosti, temveč na drugi podlagi.

Vir: finance.si

Similar Posts