Novice

Na trgu dela vlada pravi boj za kadre!

Smo pred praznikom dela in v Sloveniji se srečujemo z najnižjo brezposelnostjo v zgodovini naše države. Po pandemiji koronavirusa je trg dela zelo hitro okreval in podjetja že eno leto s težavo najdejo ustrezen kader. V Sloveniji imamo več kot 912 tisoč delovno aktivnih in kadrovski bazen je močno izčrpan.

Od 60 tisoč brezposelnih, zgolj 10 tisoč zaposljivih

Konec marca se je število brezposelnih na zavodu za zaposlovanje zmanjšalo na 60 tisoč, v teh dneh celo na okoli 58 tisoč ljudi. S podobno situacijo smo se srečali tudi leta 2008, ko je bilo na zavodu za zaposlovanje nekaj več kot 59 tisoč ljudi. Po ocenah na portalu finance, bo število brezposelnih še nekoliko upadlo, do približno 55 tisoč ljudi. Težava je v tem, da je od te številke, zaposljivih zgolj še okoli 17 procentov ljudi. Večina prijavljenih ima fizične oziroma psihološke težave.

Po podatkih iz statističnega urada Republike Slovenije, naj bi brezposelnost znašala 4,1 odstotka, kar je 1,3 odstotka manj od lani. S tem pa smo se približali tudi naravni stopnji brezposelnosti, ki je po oceni ekonomistov pri okoli 3,5 odstotka.

Danes največ delovno aktivnih po letu 2000

Dosegli smo rekordno raven delovno aktivnih v Sloveniji. Od leta 2000, od kar so na voljo podatki na Sursum je bilo lani decembra delovno aktivnih 916.765 oseb. V začetku leta je to število nekoliko upadlo, vendar se od februarja naprej ponovno zvišuje. Zaposlovanje naj bi se še krepilo. V letošnjem prvem polletju so podjetja v anketi zavoda za zaposlovanje napovedali, da bodo iskali približno 33 tisoč delavcev. Največ zaposlovanja je v gradbeništvu, zato so seveda že nekaj časa ti delavci najbolj iskani, poleg proizvodnih delavcev.

Vsak drugi delodajalec težko najde kader

Rekordna zaposlenost na drugi strani predstavlja čedalje večjo stisko delodajalcev, ki se soočajo s pomanjkanjem delovne sile. Približno polovico delodajalcev pričakuje, da bodo v prihodnje težave pri iskanju delavcev. Razlogov za to je več, Prvi razlog za to je, da iskanega kadra ni, slaba petina ocenjuje, da na to vpliva slabo delovno razmerje. Ravno to odvrača kandidate od prijav na delovna mesta. Nekaj težav pa je tudi zaradi neustreznih kompetenc, znanja in veščin, ki jih iščejo delodajalci.

Zaradi pomanjkanja kadrov, se podjetja odločajo za nadurno delo svojih delavcev, nekaj pa jih težave rešuje s prenašanjem dela na zunanje izvajalce. Nekaj delodajalcev se tudi odloča za preusposabljanje zaposlenih. Delodajalci morajo zaradi pomanjkanja kadrov občasno tudi zavračati naročila. Ravno to pa vodi tudi v zmanjšanje obsega proizvodnje ali storitve. Peščica delodajalcev je zaradi pomanjkanja kadra svojo proizvodnjo selila v tujino.

Vir: finance.si

Similar Posts