Novice | Razpisi

Na voljo vloga za pomoč pri dvigu cen energentov v gospodarstvu

Kot smo že pisali, je vlada RS 4.3.2022 v Uradnem listu objavila Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu. Zakon predvideva pomoč za gospodarstvo pri odpravi škode zaradi dviga cen energentov. Višina pomoči je odvisna od deleža, ki ga stroški energije predstavljajo v poslovnih odhodkih upravičenca in od višine čistih prihodkov od prodaje.

Kdo je upravičenec do pomoči?

Do pomoči za gospodarstvo pri odpravi škode zaradi dviga cen energentov so upravičene pravne in fizične osebe, ki:

  • so bile registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje gospodarske dejavnosti najpozneje do 1. decembra 2021 ter
  • jim bodo stroški energije (AOP 132, konto 402 pri fizičnih osebah) v letu 2022 glede na leto 2021 narasli za več kot 40 odstotkov.

Vloga “NF-IzjavaEnerg” za oddajo je na voljo samo na portalu eDavki, torej v elektronski obliki.

Rok za oddajo vloge je 15. april 2022!

Kdaj bo nakazana pomoč?

Finančna uprava bo pomoč na podlagi uspešno obdelane izjave izplačala v enkratnem znesku dne 5. maja 2022.

Vir: FURS

Similar Posts