Novice

Nacionalna ureditev, osebam ki prebivajo v Italiji več kot 60 dni, prepoveduje vožnjo z vozilom registriranim v tujini

Sodišče Evropske unije se je srečalo z zelo zanimivim primerom prepovedi vožnje, ki je bila izrečena vozniku avtomobila, ki sicer prebiva v Italiji, pa vendar je v tistem trenutku vozil avto svoje žene, ki je registriran na Slovaškem. Sodišče je torej navedlo, da v skladu z nacionalnim pravom voznik ne sme voziti tega vozila, ker že več kot 60 dni prebiva v Italiji, zato bi moral tam čez drage upravne formalnosti, da bi uredil registracijo v Italiji. Evropsko sodišče meni, da ta nacionalna ureditev spodbuja diskriminacijo na podlagi državljanstva. Ugotavlja tudi, da so stvari glede že registriranih vozil v drugih članicah zelo zapletene in otežene. Italija s tem celo omejuje uresničevanje nekaterih pravic, ki jih določa pogodba DEU.

Sodišče torej ugotavlja, da gre za omejitev ene od temeljnih svoboščin, ki so zagotovljene s pogodbo DEU. Omejitev se lahko zgodi le z nujnimi razlogi, ki so v splošnem interesu. Italijanska vlada trdi, da so s to ureditvijo želeli predvsem urediti primere, ko se lastniki vozil registriranih v tujini izogibajo plačevanju cestnine, kaznim, ter plačilu davka na motorna vozila.

Sodišče je torej razsodilo, da pogodba DEU nasprotuje ureditvi države članice, ki vsem osebam, ki več kot 60 dni prebivajo v tej državi, prepoveduje vožnjo motornega vozila, ki je registriran v drugi državi, ne glede na to na katero ime je registrirano.

Spodaj v prilogi prilagamo sodbo Sodišča Evropske unije, za zgoraj opisan primer.

PROSTI_1

Similar Posts