Davki

Nadzor dovolilnic, ki ga izvajajo podjetja po Zakonu o prevozu v cestnem prometu- sprememba dokumenta

Objavljeno: 17.06.2021

OBVEZNOST LISTIN V VOZILU PRI PREVOZU BLAGA

Voznik domačega prevoznika ali prevoznika Skupnosti mora imeti med vožnjo v vozilu:

  • veljaven izvod licence, licence Skupnosti ali dovoljenja Skupnosti prevoznika, za katerega opravlja prevoz,
  • veljavno vozniško dovoljenje z vpisano kodo Skupnosti, ki izkazuje pridobljeno temeljno kvalifikacijo voznika ali veljavno izkaznico o vozniških kvalifikacijah,
  • pisno pogodbo o najemu oziroma zakupu ali lizingu ali drugo pogodbo, na podlagi katere ima pravico uporabljati vozilo (npr. pogodba o lizingu…), če prevoznik ni lastnik vozila,
  • če vozilo vozi voznik, ki ni državljan ene od držav članic Skupnosti, mora imeti v vozilu potrdilo v skladu z Uredbo 1072/2009/ES, s katerim pristojni organ države članice, v kateri ima prevoznik sedež, potrjuje, da ta voznik dela pri prevozniku skladno z zakoni ali drugimi predpisi o pogojih zaposlitve in poklicnega usposabljanja voznikov,
  • pri opravljanju mednarodnih prevozov vsa dovoljenja oziroma dovolilnice, če so za ta prevoz zahtevane s predpisi Skupnosti, mednarodnimi sporazumi ali zakoni, veljavnimi v Republiki Sloveniji.

Pri opravljanju prevozov v cestnem prometu mora imeti voznik tujega prevoznika v vozilu vsa dovoljenja oziroma dovolilnice, če so za ta prevoz zahtevane s predpisi Skupnosti, mednarodnimi sporazumi ali predpisi, veljavnimi v Republiki Sloveniji.

Več si preberite v spodnjem dokumentu

Nadzor_dovolilnic_ki_ga_izvajajo_podjetja_po_Zakonu_o_prevozih_v_cestnem_prometu (1)

Vir: FURS

Similar Posts