Davki

Nakazilo mesečnega temeljnega dohodka in delno povrnjenega izgubljenega dohodka zaradi karantene ali obveznosti varstva otrok za januar – marec 2021

Objavljeno: 09.04.2021,  Finančna uprava Republike Slovenije

Mesečni temeljni dohodek je danes prejelo 36.970 upravičencev v skupni višini 44,2 milijona evrov, izgubljen dohodek zaradi karantene ali varstva otrok pa 292 zavezancev v skupnem znesku 102.500 evrov.

Vlada je 23. 12. 2020 s sklepom podaljšala veljavnost ukrepa pridobitve izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka (MTD) do 31. 3. 2021. Omenjeni ukrep se nanaša na samozaposlene osebe, družbenike, verske uslužbence in kmete ki so bili registrirani za opravljanje dejavnosti najmanj od 1. septembra 2020 do uveljavitve Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) in dejavnosti zaradi posledic epidemije COVID-19 ne morejo opravljati ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu tudi po zaključku epidemije COVID-19. Če so vlogo vložili do 31. 3. 2021 za marec ali za marec in februar ali za marec in januar ali za vse tri mesece skupaj, je bil danes nakazan denar na njihov transakcijski račun. Več informacij je objavljenih v posebni novici z dne 5. 1. 2021 in v posebni novici z dne 19. 1. 2021.

Samozaposlenim, družbenikom in kmetom v primeru karantene ali obveznosti varstva otrok od januarja do marca 2021 pripada tudi od 250 do 750 evrov, a samo, če ne bodo zaprosili za mesečni temeljni dohodek. Ukrepa se namreč izključujeta. Več informacij je objavljenih v posebni novici z dne 5. 1. 2021.

Vlada je 24. 3. 2021 s sklepom podaljšala veljavnost teh dveh ukrepov do 30. 6. 2021. Več o tem je objavljeno v posebni novici z dne 1. 4. 2021.

Vir: FURS

Similar Posts