Davki

Naknadno plačan davek od dohodkov iz zaposlitve v tujini pri napotenih delavcih

Kadar slovenska podjetja opravljajo storitve z napotenimi delavci (rezidenti in nerezidenti) v drugih državah, je treba upoštevati tudi določbo 15. člena mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčenja (v nadaljevanju: mednarodna pogodba), ki ureja pravico do obdavčitve dohodkov iz zaposlitve.

Določba 15. člena mednarodne pogodbe daje pravico do obdavčitve dohodkov iz zaposlitve ali samo državi rezidentstva prejemnika dohodka ali obema državama, tj. državi, v kateri se zaposlitev izvaja in državi rezidentstva. V slednjem primeru je država rezidentstva dolžna zagotoviti odpravo dvojnega obdavčenja.

Več informacij v zvezi obdavčitvijo dohodkov iz zaposlitve napotenih delavcev najdete v podrobnejšem opisu Obdavčevanje dohodkov iz zaposlitve po mednarodnih pogodbah in Davčna obravnava dohodkov delavcev, ki so napoteni na delo v tujino.

FURS je objavil nov dokument s pojasnili MEDNARODNO OBDAVČENJE: Naknadno plačan davek od dohodkov iz zaposlitve v tujini pri napotenih delavcih.

Vir: FURS

Similar Posts