Davki

Ne pozabite na ugovor zoper informativni izračun dohodnine!

Če ste dobili informativni izračun dohodnine v prvi tranši, torej 31. marca oziroma v začetku aprila, in ste v njem ugotovili napake, morate ugovor Fursu poslati do torka, 3. maja. Ugovor morate poslati tudi, če greste sebi v škodo. Torej, če Furs ni upošteval nekaterih obdavčljivih dohodkov.

Poleg tega pa lahko tisti, ki bi radi uveljavljali olajšavo za vzdrževane družinske članek, pa je še niso, to lahko storijo v ugovoru.

 

Kaj pa, če zamudite rok za ugovor, imate še možnost za samoprijavo?

Načeloma ne oziroma redko.

  • Samoprijava ni več mogoča za nobenega davčnega zavezanca, ki je prejel IID in se proti njemu ni pritožil oziroma vložil ugovora (v 30 dneh od datuma odpreme). Ti informativni izračuni dohodnine so namreč že postali odločbe, samoprijava pa ni več mogoča. S samoprijavo namreč ni več dopustno popravljati davčne napovedi, če so odločbo na podlagi (napačne) napovedi že izdali in vročili.
  • Po vročitvi IID spremembo podatkov lahko dosežete le z ugovorom zoper informativni izračun dohodnine, ob tem pravijo na Fursu.
  • Če je davčni zavezanec zamudil rok za oddajo napovedi za odmero dohodnine in ni dobil IID (rok bo potekel 31. julija 2022), še lahko odda samoprijavo, vendar le, dokler mu ne bodo vročili odmerne odločbe. Ali pa do začetka davčnega inšpekcijskega nadzora, postopka o prekršku oziroma kazenskega postopka.
  • Če zavezanec sam odda napoved in pozneje ugotovi nepravilnosti, lahko davčno napoved popravi le do vročitve odmerne odločbe, izdane na podlagi že vložene napovedi. Spremembo vročene odločbe lahko doseže s pritožbo.
  • Razveljavitev, odpravo ali spremembo odločbe, ki je že postala dokončna ali celo pravnomočna, je mogoče doseči le še z uporabo izrednih pravnih sredstev, to je predvsem z obnovo postopka odmere davka (89. člen zakona o davčnem postopku), odločanjem po nadzorstveni pravici (88. člen zakona o davčnem postopku) ali uporabo instituta očitne napake (90. člen zakona o davčnem postopku).

Vir: finance.si

Similar Posts