Novice

Neto plače zaradi inflacije še nekoliko višje

Aprila bomo dobili nekoliko višje neto plače za marec in tako bo predvidoma vse leto. Veljati je namreč začel prenovljeni zakon o dohodnini, ki zvišuje letno splošno olajšavo za tisoč evrov, na 4.500 evrov, hkrati pa se spreminja tudi dohodninska lestvica, ki se usklajuje z rastjo cen življenjskih potrebščin, najvišji 50-odstotni razred pa je zamenjal 45-odstotni. Višje bodo tudi posebne olajšave, denimo za vzdrževane otroke, kot tudi dodatna splošna olajšava za najnižje plače.

Osvežena dohodninska lestvica sporoča, da bodo po zaslugi sprememb dohodninske zakonodaje učinki v denarnicah zaposlenih še za spoznanje večji, kot se je pričakovalo doslej. Odslej se namreč vsi zneski olajšav in lestvice za odmero dohodnine usklajujejo s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin v Sloveniji. In sicer se upošteva obdobje med oktobrom preteklega leta in oktobrom predpreteklega leta. Inflacija je v tem času znašala okrogle tri odstotke, posledično pa so tudi vse meje dohodninskih lestvic in olajšav povišane za 1,03-kratnik.

To se bo občutilo predvsem pri minimalni plači, ki bo višja po zaslugi zvišanja dodatne olajšave za najnižje plače, in pri prejemnikih višjih plač.

Ob rasti cen, ki smo ji priča, bi to utegnilo nezanemarljivo vplivati na meje dohodninskih razredov v prihodnje. To bi pomenilo, da bodo zaposleni v obdobju inflacije tudi ob nespremenjenih bruto plačah dobili višje neto plače.

Koliko bo višja minimalna plača

Na portalu finance.si so pripravili izračun za koliko se bo zvišala minimalna plača.

Za tri odstotke je zvišana tudi dodatna olajšava, ki jo imajo vsi z mesečno bruto plačo do 1.143,03 evra (minimalna plača letos znaša 1.074,43 evra). Minimalna neto plača tako znaša 778 evrov na mesec, če pri tem upoštevamo novo, povišano dodatno olajšavo, ki je za 20 evrov višja, kot bi znašala po prejšnji dohodninski zakonodaji (dvig splošne olajšave s 3.500 na 4.500 je prinesel 13 dodatnih evrov, dvig dodatne olajšave pa dodatnih sedem evrov na mesec). Če bi se zvišala samo splošna olajšava (kot se je pred nedavno objavo nove dohodninske lestvice komuniciralo v javnosti) in se dohodninska lestvica ne bi uskladila z rastjo cen, bi posameznik z minimalno plačo na mesec dobil le 13 evrov več.

Minimalna mesečna neto plača se je tako v letu dni povišala za 42 evrov (lani je znašala 736 evrov), kar je skoraj toliko, kot znaša rast, merjena v bruto znesku (ta se je povečal s 1.024,24 na 1.074,43 evra).

Vir: finance.si

Similar Posts