Davki | Novice

Nižja obdavčitev najemnin, kapitalskih dobičkov in dividend

Najemnine bodo obdavčene namesto z zdajšnjimi 27,5 odstotka s 15 odstotki, če boste imeli delnice 15 let, ob prodaji ne boste plačali davka. Zavezanec bi se lahko odločil tudi za obdavčitev dohodkov iz kapitala po dohodninski lestvici. To so glavne rešitve obdavčitve dohodkov posameznikov iz kapitala, ki po novem dohodninskem zakonu začnejo veljati že za letošnje dohodke iz kapitala.
Davek boste po novem sistemu tako plačali šele leta 2023 za zaslužke v 2022. Letošnji zaslužki, na katere boste davek plačali večinoma v prvi polovici 2022, so tako obdavčeni še po stari, višji stopnji.

1. Dividende in kapitalski dobički bodo vnovič obdavčeni po 25-odstotni stopnji

Znižuje se stopnja dohodnine od dohodkov iz kapitala (obresti, dividende in dobički iz kapitala, torej tudi nepremičnin) s 27,5 na 25 odstotkov. Omenjena stopnja je že veljala do leta 2020.

Zdaj velja: če delnice oziroma kapital prodate po 20 letih, ne plačate davka. Po novem se bo to zgodilo po 15 letih imetništva. Torej, če boste delnice prodali:

  • prej kot v petih letih, bo davek na dobiček 25-odstoten;
  • po petih letih, bo davek 20-odstoten;
  • po desetih letih, bo 15-odstoten;
  • po 15 letih, bo 0-odstoten.

2. Znižanje obdavčitve najemnin

Znižuje se stopnja dohodnine od dohodkov iz oddajanja premoženja v najem s 27,5 na 15 odstotkov. A hkrati se znižuje tudi odstotek normiranih stroškov, ki se priznavajo pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, s 15 na deset odstotkov.

3. Posamezniki bomo imeli izbiro med cedularno ali sintetično obdavčitvijo

Zavezanec se bo lahko sam odločil, ali se bodo njegovi dohodki iz kapitala in dohodki iz oddajanja premoženja v najem obdavčili z dohodnino sintetično, torej po dohodninski lestvici skupaj z vsemi dohodki, ki se vštevajo v letno davčno osnovo (torej tudi skupaj s plačo), ali cedularno.

To se bo splačalo zavezancem, ki na letni ravni dosegajo manjše zneske dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem, pa tudi manjše druge dohodke, in bi se na dohodninski lestvici uvrstili v nižji davčni razred, kot če so obdavčeni cedularno.

Zavezanec pa se ne bo mogel odločiti, da se le nekateri njegovi dohodki iz kapitala obdavčijo cedularno, drugi pa sintetično.

Vir: finance.si

Similar Posts