Davki

NOV UVOZNI NADZORNI SISTEM (ICS2)-sprememba dokumenta

V smislu izboljšanja konkurenčnosti EU in vzpostavitvi enotnih metod  obvladovanja tveganj Unije, je svet EU junija 2013 za navedeno področje sprejel novo strategijo in njen akcijski načrt v skladu s katerim je bil sprejet tudi nov Carinski zakonik Unije (v nadaljevanju CZU), ki je vstopil v veljavo 1. junija 2016. Z novim CZU so bile tako uvedene spremembe, ki so jih dolžni po preteku prehodnega obdobja upoštevati in implementirati v svoje postopke in informacijske sisteme gospodarski subjekti in carinski organi držav članic pri izvajanju postopkov v zvezi z vnosom blaga iz tretjih držav v EU. Da bi carinski organi zagotovili pravilno delovanje enotnega trga EU in carinske unije v skladu s sprejeto strategijo in njenim akcijskim načrtom je bil v letu 2015 vzpostavljen program ICS2 (nov sistem nadzora uvoza), ki bo po preteku prehodnega obdobja popolnoma nadomestil obstoječi sistem nadzora uvoza, tj. ICS.

Nov_uvozni_nadzorni_sistem_ICS2

Vir:FURS

Similar Posts