Novice

Nova kohezija prinaša gospodarstvu slabih 600 milijonov evrov.

Slovenija ima v večletnem finančnem okviru 2021–2027 na voljo 3,2 milijarde evrov, od tega je za ukrepe za spodbujanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva predvidenih 591 milijonov evrov. Je pa pričakovati razpise iz tega naslova šele v letu 2023. Dokumenti so namreč še vedno v pripravi.
Vse skupaj se je zamaknilo zaradi priprave in začetka izvajanja načrta za okrevanje in odpornost, na temelju katerega bodo letos objavljeni številni razpisi in javna naročila. Poleg tega še niti nismo dokončali črpanja iz večletnega okvira 2014–2020, porabiti moramo še okoli milijardo evrov.

Pet glavnih ciljev spodbud

Znanih pa je že nekaj osnovnih usmeritev in osnovna razdelitev sredstev, ki nakazuje, kam bo šel denar v prihodnjih devetih letih (prve razpise je pričakovati v letu 2023, črpanje pa bo mogoče do leta 2030).

Slovenija je v večletnem finančnem okviru določila pet glavnih ciljev, ki bodo gonilna sila spodbud iz kohezijskih sredstev v 2021–2027. Glavni cilji so:

  • cilj 1: pametna Evropa (spodbujanje inovativne in pametne gospodarske preobrazbe),
  • cilj 2: zelena, okolju prijaznejša nizkoogljična Evropa,
  • cilj 3: bolj povezana Evropa z izboljšanjem mobilnosti,
  • cilj 4: družbena Evropa z izvajanjem evropskega stebra pravic in
  • cilj 5: Evropa bližje državljanom (spodbujanje trajnostnega in celostnega razvoja vseh vrst območij in lokalnih pobud).

Za podjetja bo najbolj zanimiv prvi cilj, pametna Evropa. Evropska komisija članice spodbuja, da se čim več sredstev usmeri v ta cilj. Tako bo v zahodni kohezijski regiji več kot 60 odstotkov sredstev iz sklada za regionalni razvoj namenjenih za ta cilj, v vzhodni kohezijski regiji pa bo treba zanj nameniti četrtino sredstev regionalnega sklada.

Vir: finance.si

Similar Posts