Davki

Obdavčitev z davkom od premoženja 7. izdaja

Davek od premoženja (DP) plačujejo fizične osebe, ki posedujejo stavbe, dele stavb, stanovanja in garaže ter prostore za počitek in rekreacijo.

Obdavcitev_z_davkom_od_premozenja

Vir: www.fu.gov.si

Similar Posts