Razpisi

Objavljamo razpise objavljene v tem tednu

Objavljamo nekaj aktualnih razpisov za subvencije in druge oblike spodbud, ki so trenutno aktivni.

1. Eko sklad

Spodbude za energetske naložbe

Razpis: finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za gospodarstvo (92FS-PO21)

Prek novega javnega poziva Eko sklada za finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije bo za podjetja na voljo pet milijonov evrov nepovratnih sredstev in dva milijona evrov posojil. Sklad bo podprl ukrepe, ki jih je spodbujal že v prejšnjem pozivu, ki ga je zaprl maja letos, z izjemo gradnje skoraj ničenergijskih stavb. Za to je predviden ločen javni poziv, ki bo objavljen v kratkem.

Rok za prijavo: do zaprtja javnega poziva

Več informacij: subvencije.finance.si/r/2232676

2. I-NERGY

Umetna inteligenca in energetika

Razpis: spodbude za MSP in startupe na področju umetne inteligence in energetike (I-NERGY)

I-NERGY je inovacijska skupnost, ki je sofinancirana še iz programa Obzorje 2020. Razpis je namenjen MSP in startupom, ki delujejo na področju umetne inteligence, za razvoj temeljev in aplikacij za nove algoritme in storitve na področju umetne inteligence ter za izvajanje eksperimentov oziroma za prototipiranje manjšega obsega. Namen je odgovoriti na izzive v energetskem sektorju.

Rok za prijavo: 20. januar 2022

Več informacij: subvencije.finance.si/r/2232673

3. COSME

Trajnostni poslovni modeli MSP

Razpis: trajnostna partnerstva za podporo MSP pri uvajanju trajnostnih poslovnih modelov (SMP-COSME-2021-SPP)

Splošni cilj tega razpisa je usmeriti strokovno znanje nevladnih organizacij oziroma organizacij civilne družbe v pomoč MSP pri njihovem prehodu na bolj trajnostne poslovne modele s financiranjem projektov oziroma ukrepov, ki lahko vplivajo na okoljsko in/ali družbeno uspešnost MSP. Pričakuje se, da bo ta razpis pripomogel k boljšemu sodelovanju med malimi in srednjimi podjetji ter nevladnimi organizacijami oziroma organizacijami civilne družbe, dejavnimi v istih regijah. Projekte bodo izvajali konzorciji, sestavljeni iz MSP, nevladnih organizacij in drugih ustreznih udeležencev, ki lahko prispevajo k izvajanju projektov.

Rok za prijavo: 15. marec 2022

Več informacij: subvencije.finance.si/r/2232674

4. SPIRIT

Trženje blagovnih znamk v tujini

Razpis: krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov v tujini

Namen je podpreti podjetja, ki želijo okrepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na njih tako dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost pri pozicioniranju končnih produktov ter tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih ravneh. Sofinanciranje lahko znaša od 30 do sto tisoč evrov.

Rok za prijavo: 3. maj 2022

Več informacij: subvencije.finance.si/r/2231412

5. Slovenski podjetniški sklad

Vavčer za kibernetsko varnost

Razpis: vavčer za kibernetsko varnost (REVAV-10)

Javni poziv omogoča sofinanciranje stroškov za sistemski varnostni pregled in/ali vdorni test. Za prijavo na javni poziv mora imeti MSP najmanj enega zaposlenega, prav tako med trajanjem projekta. Tudi za izvedbo varnostnega pregleda je treba poiskati zunanjega izvajalca iz kataloga strokovnjakov za to področje, ki ga vodi DIH Slovenija.

Rok za prijavo: 31. marec 2023

Vir: finance.si

Similar Posts