Novice

Obračun bolniške odsotnosti od marca spremenjen

Z včerajšnjim dnem, 01.03.2022 se začneta uporabljati spremembi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-R) ter zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1C), ki skrajšujeta izplačevanje nadomestila za bolniško odsotnost v breme delodajalca oziroma samostojnega zavezanca (s. p.) s 30 na 20 delovnih dni, če so razlogi odsotnosti bolezen, poškodba zunaj dela ali poškodba po tretji osebi zunaj dela.

Pomembno je, v katerem mesecu je bil izpolnjen 21. delovni dan

Iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) so pojasnili, da se za zadržanosti od dela od vključno 1. marca 2022 – pri obračunu nadomestil za marec 2022 in nadaljnje mesece – nadomestilo obračuna v breme ZZZS od vključno 21. delovnega dne. Pri tem pa ni pomembno, ali je bil 21. delovni dan izpolnjen že v februarju ali šele v marcu 2022.

Torej, če je delavec zaradi enega od navedenih treh razlogov odsoten dlje časa in doseže 20 delovnih dni začasne nezmožnosti za delo, denimo, sredi februarja, gre nadomestilo še za celotni mesec februar v breme delodajalca. Če pa bo delavec še naprej odsoten, bo nadomestilo plače obračunano v breme ZZZS šele od 1. marca, torej ne glede na to, ali bo 21. delovni dan izpolnjen že februarja.

Če pa je delavec odsoten šele od sredine februarja in doseže 20 delovnih dni začasne nezmožnosti za delo sredi marca, pa bo nadomestilo plače izplačano v breme ZZZS od 16. marca, torej od 21. delovnega dne. Obdobje prve polovice meseca pa gre v breme delodajalca.

O začasni nezmožnosti za delo prvih 30 koledarskih dni še vedno odloča osebni zdravnik

Na ZZZS so še spomnili, da se pristojnost za odločanje od zadržanosti od dela ne spreminja. Izbrani osebni zdravnik tako tudi v prihodnje odloča o začasni nezmožnosti za delo prvih 30 koledarskih dni, od vključno 31. koledarskega dne dalje pa o tem odloča imenovani zdravnik. Gre za zdravnika ZZZS, ki odloča na podlagi medicinske dokumentacije, ki jo pridobi od osebnega zdravnika in na podlagi morebitnega pregleda zavarovane osebe. Imenovani zdravnik potem izda odločbo v osmih dneh po prejemu zahteve oziroma predloga osebnega zdravnika.

Manj delovnih dni v breme delodajalca tudi na letni ravni

Novela pa je spremenila tudi tretji odstavek istega (137.) člena ZDR-1, in sicer se skrajšuje obdobje, ko delodajalec izplačuje nadomestilo plače zaradi začasne zadržanosti delavca za delo zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, v posameznem koledarskem letu. Za leto 2021 in predhodna leta je bil pogoj za uveljavitev te pravice 120 delovnih dni izplačila v breme delodajalca, po novem, torej od letos, pa velja največ za 80 delovnih dni v posameznem koledarskem letu.

Vir: finance.si, ZZZS

Similar Posts