Novice

Obvestilo delodajalcem o obveznem elektronskem vlaganju zahtevkov za povračilo izplačanega nadomestila prek sistema SPOT ali vmesnika eNDM od 1. 1. 2023 dalje

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije obvešča, da je bila v Uradnem listu RS, številka 61/21, z dne 16. 4. 2021, objavljena novela Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (POZZ), ki vsebuje določbo o obveznem elektronskem vlaganju zahtev za povračilo izplačanega nadomestila prek sistema SPOT za delodajalce, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS).

V 229. člen POZZ je namreč dodan nov sedmi odstavek, ki se glasi: »Delodajalec, ki je vpisan v Poslovni register Slovenije, vlaga zahteve za povračilo izplačanega nadomestila iz tretjega in četrtega odstavka tega člena prek informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom.«

Zahtevke za refundacijo v papirni obliki bodo lahko vlagali le delodajalci, ki so fizične osebe, in sicer za delavce, ki so zavarovani z zavarovalno podlago 016 (za gospodinjske pomočnice, osebne tajnice, delavce na kmetiji in podobno).

1. januar 2023 je skrajni rok za vključitev v sistem SPOT oziroma v vmesnik eNDM, do takrat pa apeliramo na delodajalce, naj čim prej začnejo postopke za vključitev v oddajanje elektronskih refundacijskih zahtevkov in dogovore s svojo programsko hišo glede morebitne implementacije vmesnika, tako da bo ZZZS lahko do konca leta 2022 postopoma vključil vse poslovne subjekte, ki so vpisani v PRS.

obvestilo_delodajalcem_obvezno_vlaganje_elektronskih_zahtevkov_20.4.2021

Similar Posts