Novice

Pazljivo pri oddaji davčnih obračunov, pazite na razne protikoronske pomoči

Približuje se rok oddaje davčnih obračunov, v katerih bo letos spet treba paziti na razne protikoronske pomoči, seveda če ste jih podjetja in samostojni podjetniki lani prejemali. V nadaljevanju naštevamo usmeritve pri vključevanju teh pomoči v davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) ter davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej), kot so jih pojasnili pri finančni upravi.

Pomoči, prejete po PKP-zakonodaji, na podlagi katerih se v skladu z računovodskimi standardi v poslovnih knjigah prejemnikov pripoznajo prihodki, morajo biti vključene v polje pod zaporedno številko 1 (Prihodki, ugotovljeni po pravilih o računovodenju) obračuna davka od dohodkov pravnih oseb oziroma obračuna (akontacije) dohodnine od dohodka iz dejavnosti.

Podjetniki

Mesečni temeljni dohodek (MTD) je oproščen vseh davkov in prispevkov. Torej znesek MTD, ki ste ga prejeli v letu 2021, prištejete k prihodkom pod točko 1, a ta znesek hkrati vpišete pod točko 2.8. S tem ko znesek MTD vpišete pod točko 2.8, se bo ta znesek izvzel iz prihodkov.

Delno povračilo izgubljenega dohodka zaradi karantene in varstva otroka je tudi oproščeno vseh prispevkov in davkov, zato veljajo pravila kot pri MTD: povračilo izgubljenega dohodka morate vključiti v prihodke (zaporedna številka 1) in izvzeti iz prihodkov v točki 2.8 obračuna.

Delno povračilo nekritih fiksnih stroškov pa ni oproščeno davkov in prispevkov. Ta pomoč tako pomeni prihodke v skladu s pravili o računovodenju, zato je ne izvzemate iz davčnega obračuna.

Povračilo nadomestila plače v skladu z interventno zakonodajo prav tako pomeni prihodke in ga prav tako ne izvzemate.

Subvencioniranje skrajšanega delovnega časa se tudi ne izvzema iz davčnega obračuna.

Subvencioniranje prispevkov za socialno varnost za zaposlene, ki delajo, tudi pomeni prihodke in se torej tudi ne izvzema iz davčnega obračuna.

Krizni dodatek prav tako pomeni prihodke in ga ne izvzemate.

Pomoč za financiranje regresa za letni dopust za leto 2021 je prihodek in se ne izvzema iz davčnega obračuna.

Pomoč za nakup antigenskih hitrih testov za virus SARS-CoV-2 za samotestiranje je prihodek in se ne izvzema iz davčnega obračuna.

Povračilo dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije prav tako pomeni prihodke in ga ne izvzemate.

Pravne osebe

Subvencioniranje prispevkov za socialno varnost za zaposlene, ki delajo: oprostitev plačila prispevkov pomeni prihodke v skladu s pravili o računovodenju davčnega zavezanca, pomoč pa ni oproščena plačila davkov. Ti prihodki se ne izvzemajo iz davčnega obračuna.

Delno povračilo nekritih fiksnih stroškov prav tako pomeni prihodke in se torej ne izvzema iz davčnega obračuna.

Povračilo nadomestila plače za delavce je prihodek in se ne izvzema iz davčnega obračuna.

Subvencioniranje skrajšanega delovnega časa je prihodek in se ne izvzema iz davčnega obračuna.

Krizni dodatek prav tako pomeni prihodek in ga ne izvzemate.

Pomoč za financiranje regresa za letni dopust za leto 2021 je prihodek in se ne izvzema iz davčnega obračuna.

Pomoč za nakup antigenskih hitrih testov za virus SARS-CoV-2 za samotestiranje pomeni prihodke davčnega zavezanca v skladu s pravili o računovodenju in se ne izvzema.

Povračilo dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije prav tako pomeni prihodke in ga ne izvzemate.

Vir: finance.si

Similar Posts