Davki

Pojasnilo FURS: Uvrščanje vozil v kombinirano nomenklaturo

Uvrstitev motornega vozila v kombinirano nomenklaturo (KN) vpliva tako na obveznost obračuna DMV kot tudi na uveljavljanje pravice do odbitka DDV.

ZDMV-1 določa, da se DMV plačuje od motornih vozil s tarifnima oznakama KN 8703 (razen KN 8703 10) in 8711. Za vozila s tarifno oznako KN 8703 pa ob izpolnjevanju pogojev iz 106. člena P-ZDDV-1 dovoljuje zmanjšanje obveznosti za DMV do 30 %.

Odbitek DDV za osebna vozila in motorna kolesa je prepovedan (66/-/c ZDDV-1). Ob izpolnjevanju pogojev iz 106. člena P-ZDDV-1 pa zavezanec sme odbiti DDV od osebnih večnamenskih vozil, namenjenih prevozu ljudi in blaga, čeprav se uvrščajo v tarifno oznako KN 8703.

Furs je v pomoč zavezancem, ki imajo težavo z uvrstitvijo motornega vozila v KN, objavil dve navodili, ki podrobno opisujeta kriterije za uvrstitev v eno od tarifnih oznak KN.

Vir: FURS – Pojasnilo_o_uvrscanju_kombiniranih_in_drugih_motornih_vozil_v_KN

Similar Posts