Novice

Pomembne naložbe večjih slovenskih energetskih družb v letošnjem letu

Na portalu Finance so pripravili pregled najpomembnejših naložb večjih slovenskih energetskih družb v letošnjem letu.

Najpomembnejše energetske naložbe, ki bodo, če bo vse teklo po načrtih, končane letos, so daljnovod Cirkovce–Pince, plinsko-parna enota Energetike Ljubljana in zamenjava prvih treh plinskih blokov v Termoelektrarni Brestanica. Najpomembnejše naložbe, ki se bodo letos začele, pa so hidroelektrarna Mokrice, odlagališče nizko in srednje-radioaktivnih odpadkov in plinovodna povezava z obalo. Med opaznejšimi je tudi več naložb v velike sončne elektrarne.

Elektro Primorska bo vložila dva milijona evrov za priklop obnovljivih virov.

Načrt letošnjih investicijskih vlaganj znaša 22 milijonov evrov, so sporočili iz Elektra Primorske in opisali tri najpomembnejše naložbe.

● Za izgradnjo 110-kilovoltnega stikališča v postaji RTP Izola bodo namenili 3,7 milijona evrov. Skupna načrtovana vrednost naložbe znaša 7,5 milijona evrov, od tega prispeva ELES za prenosno opremo 2,7 milijona evrov. Dela so začeli v prvi polovici 2021, dokončanje načrtujejo v prvi polovici 2023.

● Za izgradnjo naprednega merilnega sistema so namenili 2,2 milijona evrov. Vgradili bodo merilno-komunikacijske naprave in nadgradili sistem za zajem in upravljanje podatkov. Med cilji naložbe so mesečno obračunavanje električne energije po dejanski porabi, možnost koriščenja novih tarifnih sistemov ter inovativnih oblik obračunavanja, ki bodo prilagojene ponudbi in povpraševanju ter trgu oziroma razmeram v omrežju, možnost hitrejše menjave dobavitelja, dostop do merilnih podatkov za krajše preteklo časovno obdobje in v realnem času

● Za priklop obnovljivih virov električne energije bodo namenili dva milijona evrov.

DEM z novimi sončnimi in vetrnimi elektrarnami .

V Dravskih elektrarnah Maribor (DEM) bodo investirali 20,1 milijona evrov, med pomembnejšimi naložbami pa so končanje sončne elektrarne Zlatoličje segment 5 in začetek njenega obratovanja, postopek umeščanja v prostor sončne elektrarne Zlatoličje – Formin, nadaljevanje umeščanja v prostor vetrnih elektrarn Ojstrica, Paški Kozjak in Rogatec, prenova hidroelektrarne Formin, zamenjava sekundarnih sistemov na hidroelektrarnah in izvedba male hidroelektrarne Pesnica.

Elektro Ljubljana z novimi daljnovodi, informacijsko platformo in naprednimi merilnimi sistemi.

Med največjimi projekti, ki jih bodo nadaljevali v prihodnjih dveh letih, so predvsem gradnja 110-kilovoltovnega kablovoda Potniški center Ljubljana–Center TE-TOL, daljnovoda dvakrat 110 kilovoltov Kamnik–Visoko, obnova daljnovodov dvakrat 110 kilovoltov Črnuče–Bežigrad–ŽaleTE-TOL, daljnovoda dvakrat 110 kilovoltov Kleče–Vič, daljnovoda dvakrat 110 kilovoltov Kleče–Šiška, daljnovoda dvakrat 110 kilovoltov Hudo–Črnomelj, daljnovoda dvakrat 110 kilovoltov Logatec–Cerknica ter več objektov srednje- in nizkonapetostnega razreda.

Letos bodo nadgradili informacijsko platformo ponudnika Microsoft Dynamics z novo različico D365 in nadaljevali vlaganja v napredne merilne sisteme. Skupaj nameravajo v letih 2022, 2023 in 2024 v elektroenergetsko infrastrukturo in informacijsko podporo vložiti po 40 milijonov evrov na leto.

Petrol za razvoj do sto milijonov evrov.

Naložbena politika skupine Petrol bo letos usmerjena v širitev poslovanja pri proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov, v utrjevanje položaja in širitev poslovanja pri prodaji energentov ter v širitev poslovanja pri ponudbi energetskih in okoljskih rešitev. Za razvoj bodo namenili do sto milijonov evrov, od tega več kot polovico v projekte energetske tranzicije.

Pri naložbah sledijo strateškim ciljem iz strategije skupine za obdobje 2021–2025 in operativnim ciljem v skladu z letnimi poslovnimi načrti, so še sporočili iz Petrola.

Vir: finance.si

 

Similar Posts