Novice

Pomoč za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu

Dne 4.3.2022 je bil v Uradnem listu objavljen Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu. Zakon predvideva pomoč za gospodarstvo pri odpravi škode zaradi dviga cen energentov. Višina pomoči je odvisna od deleža, ki ga stroški energije predstavljajo v poslovnih odhodkih upravičenca in od višine čistih prihodkov od prodaje.

Kdo je upravičenec?

Do pomoči za gospodarstvo pri odpravi škode zaradi dviga cen energentov so upravičene pravne in fizične osebe, ki:

  • so bile registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje gospodarske dejavnosti najpozneje do 1. decembra 2021 ter
  • jim bodo stroški energije v letu 2022 glede na leto 2021 narasli za več kot 40 odstotkov.

Kako uveljaviti pomoč?

Upravičenec preko informacijskega sistema Finančne uprave predloži izjavo o upravičenosti do pomoči za gospodarstvo po ZUOPDCE. Obrazec “NF-IzjavaEnerg” bo dostopen le na eDavkih predvidoma konec marca 2022.
Rok za oddajo vloge je 15. april 2022.

Kdaj bo nakazana pomoč?

Finančna uprava bo pomoč na podlagi uspešno obdelane izjave izplačala v enkratnem znesku dne 5. maja 2022.
Več informacij bo dostopnih v pogostih vprašanjih in odgovorih, ki bodo objavljeni na spletnih straneh Finančne uprave.

Vir: gov.si

Similar Posts