Davki

Posebne ureditve mini VEM-OSS

S 1. julijem 2021 so torej davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža v Uniji, oziroma davčnim zavezancem, ki imajo sedež v Uniji, pa nimajo sedeža v državi članici potrošnje in prodajajo blago na daljavo znotraj Unije in storitve osebam, ki niso davčni zavezanci v Uniji, na voljo naslednje posebne ureditve:

  • posebna ureditev za storitve, ki jih opravljajo davčni zavezanci, ki nimajo sedeža v Uniji (v nadaljnjem besedilu: neunijska ureditev VEM),
  • posebna ureditev za prodajo blaga na daljavo znotraj Unije, za dobavo blaga v državi članici prek elektronskih vmesnikov, ki omogočajo dobavo, in za storitve, ki jih opravljajo davčni zavezanci, ki imajo sedež znotraj Unije, vendar ne v državi članici potrošnje (v nadaljnjem besedilu: unijska ureditev VEM),
  • posebna ureditev za prodajo na daljavo s tretjih ozemelj ali iz tretjih držav uvoženega blaga (v nadaljnjem besedilu: uvozna ureditev VEM) in
  • posebna ureditev za prijavo in plačilo uvoznega DDV v zvezi z blagom, za katero se odpošiljanje ali prevoz konča v tej državi članici, omogoča obračun uvoznega DDV preko carinske deklaracije[1].

 

Uporaba navedenih posebnih ureditev je za davčnega zavezanca opcijska. Če se davčni zavezanec odloči za uporabo sistema VEM, ga mora uporabljati v vseh državah članicah ter ga ni mogoče izbrati samo za posamezno državo članico. Navedeno pomeni, da davčni zavezanec, ki je vključen v sistem  VEM v Sloveniji (država članica identifikacije), prek navedenega sistema elektronsko predlaga posebne obračune DDV, v katerih so navedeni podrobni podatki o opravljenih storitvah, dobavah blaga na daljavo in dobavah na daljavo s tretjih ozemelj ali iz tretjih držav uvoženega blaga osebam, ki niso davčni zavezanci, skupaj z dolgovanim DDV. Država članica identifikacije nato preko varnega komunikacijskega omrežja posreduje te obračune skupaj s plačanim DDV ustreznim državam članicam potrošnje.

[1] Glede na to, da se obračun v tej ureditvi opravi preko carinske deklaracije, je opredelitev postopka urejena v ločenih dokumentih.

Posebne_ureditve_VEM-OSS (1)

Več o sistemu VEM je opisano v »Guide to the VAT OSS« (Priročnik o sistemu vse na enem mestu za DDV).

Similar Posts