Novice

Potrjena novela gradbenega zakona

Ključne vsebinske rešitve gradbenega zakona Posodablja se proces pridobivanja gradbenega dovoljenja. Postopek bo skrajšan na 30 dni, začel pa se bo lahko brez izkazanega lastništva, ki se jo izkaže pred izdajo gradbenega dovoljenja. To bo omogočilo vzporedno vodenje postopka. Investitorji bodo lahko pridobili vsa potrebna dokazila, če stranski udeleženci ne bodo temu nasprotovali.
Poenostavljeno bo tudi pridobivanje uporabnega dovoljenja za enostanovanjske hiše. Odslej bo zadoščala ugotovitev nadzornika, da je gradnja skladna z načrti, prav tako pa ne bo več zahteve po ovoju stavbe in fasade pred izdajo uporabnega dovoljenja. Tudi gradnja na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja za objekte, ki ne potrebujejo okoljske presoje, bo olajšana.
Spremenile se bodo določbe, ki se nanašajo na legalizacijo. Kot so pojasnili iz MOP, se omogoči legalizacija tudi za dele objekta. Obenem je določeno, da mora biti nelegalen objekt dokončan, da je mogoče izdati odločbo o legalizaciji, ki se šteje za uporabno dovoljenje.
Odmera komunalnega prispevka se bo po predvidenih spremembah izvajala po pridobitvi gradbenega dovoljenja, še pred začetkom gradnje. Inšpekcijski nadzor bo razširjen na občinske redarje. Tako bo povečano število nadzornikov pri manj zahtevnih in enostavnih objektih.

Objavljeno: gzs.si

Similar Posts