Novice

Pred nakupom parcele, morate nujno preveriti to!

Za novo gradnjo v prvem koraku potrebujete gradbeno parcelo, ki lahko predstavlja velik finančni zalogaj in precej skritih tveganj.

Večini tveganj pri nakupu gradbene parcele se je mogoče razmeroma lahko izogniti, oziroma jih vsaj zmanjšati. Zapomnite si, da je škodo bolje preprečiti, kot pa odpravljati njene posledice, zato se je s tveganji najbolje spopasti v začetnih fazah nakupa.

V nadaljevanju smo vam na kratko opisali pogosta tveganja pri nakupu gradbene parcele. Preverite, kako se jim izogniti.

1. Napačna parcela za izbrano hišo

Lahko bi rekli, da se kar pogosto zgodi, da kupljena parcela ni primerna za postavitev izbrane hiše. Kaj lahko na parceli zgradite, vam določa lokacijska informacija. Zgodi se lahko, da vaša hiša presega tlorisne omejitve, obliko strehe, smer slemena, oziroma določila, ki jih določa prostorski načrt, kjer se nahaja vaša parcela. V tem primeru vam ne preostane drugega, kot izris drugačne hiše, ki bo primerna za to parcelo, oziroma nakup nove parcele, kamor bo vaša željena hiša lahko umeščena.

2. Naj vas videz in razgled iz parcele ne zavede

Svetujemo vam, da izbor parcele in hiše poteka istočasno. Pri ogledu parcele je potrebno usmeriti pozornost, ne samo na lokacijo in naravne znamenitosti, temveč na lokacijsko informacijo, saj nam ta lahko razkrije, da je faktor pozidanosti prenizek. V izogib tem nevšečnostim je najbolje, da danost parcele preveri arhitekt ali projektant, ki pozna tudi druge prostorske dokumente, ki urejajo gradnjo na območju, na katerem je parcela.

Če imate parcelo že na voljo, naj poteka izbor hiše v okviru tistih parametrov, ki jih določajo omejitve lokacijske informacije. Prek zahtevnih postopkov, kot je lokacijsko preverjanje, lahko dosežete manjša odstopanja od veljavnih načrtov. Gre pa za zelo zahteven in dolgotrajen postopek, izid pa je negotov. Če vam že uspe, še vedno ne pričakujte velikih sprememb, saj vam to omogoča zgolj minimalne spremembe.

3. Slab dostop do parcele in brez komunalnih vodov

Verjetno ste že kdaj zasledili poceni parcele. Po navadi gre za takšne parcele, ki so oddaljene od mest, služb, avtocest. V primeru, da je na prodaj parcela, ki nima teh lokacijskih pomanjkljivosti, pa je pomembno da pred nakupom temeljito preverite, zakaj je temu tako.

Parcela je lahko brez dostopa oziroma elektrike, vode, kanalizacije in telekomunikacijskih vodov. Stroški napeljave so lahko zelo dragi in na koncu lahko presežejo ceno drage parcele, ki ima vse to že napeljano. Potrebno je vedeti, da za vsako napeljavo potrebujete soglasja lastnikov parcel, skozi katere bo napeljava potekala. Ta postopek je lahko zelo dolgotrajen, v kolikor kateri izmed lastnikov parcel, ne da svojega soglasja.

Preveriti je potrebno tudi komunalni prispevek, ki se po občinah precej razlikuje. Stroške gradnje manjkajoče komunalne infrastrukture prav tako v celoti krijete sami.

4. Slabše nosilna zemljina in visoka podtalnica

Pred nakupom parcele je pomembno tudi, da preverite vrsto zemljine. Odvisen od nosilnosti je način temeljenja, ki lahko prinese različne stroške. Zemljino lahko preverite z geotehnično preverbo, s katero ugotovite karakteristike tal in globino podzemnih vodnih virov. V primeru, da ugotovite, da je na parceli prisotna visoka podtalnica, vam priporočamo izogibanje podkletitvi, ki bi gradnjo po nepotrebnem podražila.

Do še večjih stroškov, pa lahko pride v primeru, da je podlaga nestabilna. V teh primerih se za gradnjo uporablja pilotne temelje, ki gradnjo podražijo. Preverite, ali vam razpoložljiva finančna sredstva to omogočajo, sicer se odločite za nakup druge parcele.

5. Izkop ali miniranje

Z enakim postopkom, kot v prejšnjem primeru lahko ugotovite tudi to, ali bo za izkop potrebno tudi miniranje. V primeru, da bo potrebna uporaba miniranja, je potrebno pridobiti predračun za izvedbo le tega. Bodite pozorni tudi na to, da če že vam sredstva omogočajo izvedbo miniranja, morda le to še vedno ne bo mogoče, če gre za strnjeno naselje.

6. Kraški pojavi

Geotehnični pregled lahko identificira morebitne kraške pojave, ki se ne pojavljajo samo na Krasu, temveč po celotni Sloveniji. Ob izkopu lahko namreč naletite na manjša brezna ali jame, kar vam lahko povzroči kar veliko nevšečnosti.

7. Preverite poplavne karte

Za Slovenijo so poplavne karte narejene, zato nikakor ob nakupu parcele ne pozabite na priložnost preverbe. S tem boste dobili pomembne informacije, vendar vedite, da ni nujno, da je parcela neuporabna v primeru, da je na poplavnem območju. Ponovno preverite, kaj se da storiti, za odpravo tveganja. Res pa je, da boste verjetno zaradi tega ostali brez kleti, katero si lahko konec koncev lahko uredite tudi na vrtu.

8. Preverite radonsko karto

Z merilnimi instrumenti lahko na parceli zaznate plin radon, ki predstavlja resne zdravstvene težave. Graditelj lahko podvzame določene preventivne ukrepe ob izvedbi temeljne plošče. Ti ukrepi ne predstavljajo večjih težav, tako izvedbenih kot stroškovnih, zato bi jih bilo škoda izpustiti. Radonsko karto objavlja Uprava Republike Slovenije za zaščito pred sevanji. Najbolj obremenjena območja z radonom so Kras, Notranjska in Kočevska.

9. Arheološka najdišča

Pred nakupom je pametno povprašati in izvedeti ali je mogoče, da pri izkopu naletite na arheološke ostaline. To lahko ugotovite že na podlagi seznama aktualnih arheoloških najdišč po Sloveniji. Točnejše podatke pa vam lahko dajo tamkajšnji prebivalci, oziroma Arheoportal, ki posebno poglavje namenja tudi graditeljem.

10. Spoznajte sosede

Pred gradnjo hiše, bodo morda sosedi prav tisti, ki bodo morali dajati soglasja, da vam z njimi omogočijo gradnjo. Konec koncev boste nekaj desetletij preživeli v njihovi bližini. Ni odveč torej, če jih obiščete in jih bolje spoznate, s tem pa pridobite tudi nekaj neformalnih informacij o parceli, ki jo kupujete. Odkrijete lahko morda še kakšno informacijo, ki je prodajalec sprva ni omenil.

Vir: finance.si

V podjetju Triomin si želimo, da je nakup nepremičnine, varen posel. Z našim svetovanjem, vam lahko pomagamo, da niste žrtev prevar, oziroma, da sami sebi ne škodite s podpisom morebitnih neveljavnih ali škodljivih pogodb.

Rezervirajte termin za svetovanje na tel. št.: 040 662 615 ali nam pišite na: info@triomin.si

Similar Posts