Novice

Prenos licence na svoj s.p.

Ste lastnik licence za neko blagovno znamko in bi jo radi prenesli na svoj s.p., ob tem pa vas zanima kako to storiti, na kaj morate paziti in kako je z davki ob prenosu? Za vas imamo nekaj koristnih informacij.

Licence se prenašajo v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi. Licenca se na aktivi bilance stanja pripozna kot sredstvo, na pasivi pa se poveča podjetnikov kapital. Davčno se prenos obravnava v skladu s 50. členom zakona o dohodnini. Če je bilo lastništvo licence pridobljeno pred začetkom opravljanja dejavnosti, prenos licence iz gospodinjstva v dejavnost ne zahteva posebnega prilagajanja davčne osnove (akontacije) dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Če pa se v dejavnost prenaša licenca, katere lastništvo je bilo pridobljeno v času opravljanja dejavnosti, se prenos davčno obravnava na način, ki ga standardi predpisujejo za brezplačno pridobljeno sredstvo.

Torej, ob prenosu v dejavnost je zato v višini vrednosti prenesenega sredstva treba povečati prihodke v davčnem obračunu dejavnosti, razen za sredstva, ki se amortizirajo. Pri njih se prihodki v davčnem obračunu dejavnosti povečujejo skladno z dinamiko računovodskih odhodkov iz naslova amortizacije tega sredstva.

Stopnja DDV pri prodaji licence

DDV se obračunava in plačuje po splošni stopnji 22 odstotkov od davčne osnove in je enak za dobave blaga in storitev. DDV pa se obračunava po nižji 9,5-odstotni stopnji iz Priloge I zakona o DDV (hrana, prevozi oseb, medicinske oprema …) in po posebni nižji, petodstotni stopnji (časopisi, knjige, revije, otroške slikanice …). Za prodajo licence se uporabi splošna 22-odstotna stopnja DDV.

Kateri davki se še plačajo?

Če je licenca prenesena v dejavnost, se dohodek, dosežen z njeno prodajo, obdavči v okviru akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti. V okviru dejavnosti je torej obdavčen dohodek, ki pomeni razliko med prodajno vrednostjo in knjigovodsko oziroma davčno vrednostjo licence ob prodaji.

Vir: finance.si

Similar Posts