Novice

Prenova avtomatiziranega uvoznega sistema SIAIS2

1. 1. 2022 se prične uporabljati nov slovenski avtomatizirani uvozni sistem (SIAIS2). Seznanjenost z novimi podatkovnimi elementi in poznavanje logike, ki velja v SIAIS2 je ključnega pomena za pravočasno vložitev in sprejem deklaracije v SIAIS2 na podlagali katere se zahteva tarifna kvota.  Priporočamo in predlagamo uvoznikom in deklarantom, da predhodno do 31. 12. 2021 v testnem okolju testirajo vložitev deklaracije v testni SIAIS2, s katero se bo zahtevala tarifna kvota.

Finančna uprava RS je na svojih spletnih straneh pred časom objavila informacijo, da se nov slovenski avtomatizirani uvozni sistem (SIAIS2) prične uporabljati 1. 1. 2022. Na ta dan se za novo obdobje veljavnosti odprejo tudi določne tarifne kvote, ki se dodeljujejo po sistemu prednostne obravnave prispelih zahtevkov. Tarifne kvote prispelim zahtevkom dodeljuje Generalni direktorat za obdavčenje in carinsko unijo (DG TAXUD). Nekatere tarifne kvote so zaradi velikih finančnih ugodnosti za podjetja/uvoznike zelo zanimive, posledično pa razpoložljiva količina takšnim tarifnim kvotam hitro poide. Pri vlaganju zahtevkov za tarifno kvoto je pomemben datum sprejema deklaracije v deklaracijski sistem. Upoštevaje dejstvo, da se 1. 1. 2022 uvaja povsem nov deklaracijski sistem SIAIS2 in se hkrati začenja novo obdobje veljavnosti določenih tarifnih kvot, katerim razpoložljiva količina hitro poide, priporočamo in predlagamo uvoznikom in deklarantom, da predhodno do 31. 12. 2021 v testnem okolju testirajo vložitev deklaracije v testni SIAIS2, s katero se bo zahtevala tarifna kvota. Seznanjenost z novimi podatkovnimi elementi in poznavanje logike, ki velja v SIAIS2 je ključnega pomena za pravočasno vložitev in sprejem deklaracije v SIAIS2 na podlagali katere se zahteva tarifna kvota.

Za namen testiranja se v prilogi nahaja seznam oznak TARIC v testnem okolju na katere je vezana določena tarifna kvota (stolpec ORDER_NUMBER), v zadnjem stolpcu pa se nahaja podatek o kritičnosti tarifne kvote (znak Y).

Priloga

Vir: FURS

Similar Posts